Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Αμερικανική βοήθειαRecognized text:
“με   Σ ΙΑ νννννι_ιιιιετι8ιαηι
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 0Ι|(ΟΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 20Ιὁ - ΕΤΟΣ 690 ΔΡ, ΦΥΛΛΟΥ 2Οἔ04 - Ϊ|ΜΗ Ι,30 ΕΥΡΟ
= · ι ι · ι . το ΣΑεεΑτο
ι  ` ετ  Οὐ Κ ΔΩΡΕΑΝ
/Ξ;ΩΩ;/ _/ Άκη
«οβτεηιχ κΑι ΗΧΜΑΛ|ΜΑ» . ψ  Α5τ·ηα·-ο··ω“Οια·ΜΜ“ωΜιΜ-Μ . _ _ 3 _ - °   ι 
Ερχονται ανακατατάξεις
Ντόμινο αλλαγών
στις τρατιεΖες μετα
την ιταραιτηση
του ΜιΧ. Σαλλα
Ο Αποχωρουν κορυφαία στελέχη
και απο τα άλλα πιστωτικά ιδρυρα τα
Ο Το «μυστικά» των ανατροπών
κρύβεται στη διοικηση του ΠΣ
Το τέλος εποχής στο ελληνικό τραΠεζικὁ σύστημα
σηματοδοτεί η παραίτηση Μ. Σάλλα. Αναμένονται
αλλαγές και στις άλλες τράηεζες > σελ. 3
«Καμτιανακι» ααα την ΕΚΤ
Δημόσιο ταμείο για
τα «κοκκινα» δανεια
Προτείνει ο Ντραγκι
Ο «Παράθυρο» για νέες παρεμβάσεις
άφησε ο διοικητης της ΕΚΤ
Πρόταση-έΠληξη για τη δημιουργία ενός δημόσιου
ταμείου στηνΕΕ. μεσκοηὁτην αντιμετώπισητωνμη
εξυηηρετοῳενων δανείων έκανε Χθεςσεττικεφαλής
της Ευρωαάίκής Κεντρικής Τράπεζας) σελ. 28
Νεο καθεστώς
Ηλεκτρονικές Πλεον
ολες οι δημοσιες
συμβάσεις
Ο θεσπ|ζο νται ισχυρά κίνητρα
για απλούστευση των διαδικασιών
Διαφάνεια στουςκσνάνεςδιεξαγωγηςτων δημόσιων
συμβάσεων,αλλάκαιμεωσητου Χρόνου ολοκλήρω
σης μεγάλων έργων υπόσχεται η κυβέρνηση με το
νομοσΧέδιο σου κατέθεσε στη Βουλή > σελ. 11
Ρόλο διαμεσολαβητή με τους δανειστές αναλαμβανουν οι ΗΠΑ
Αμερικανική βοήθεια
Τζ. Διοτι: Συμφωνία για απομείωση του ελληνικου
χρέου5 πριν ααα τη λήξη Με θαιεία5 Ομπάμα
Φ Κίνητρα για την Προσέλκυση
εαενδύσεων Ζήτησε ο υΠου ργός
Οικονομικών των ΗΠΑ
Ο Εδωσε έμφαση στις μεταρρυθμίσεις ττσυ εξυιιηρετοὐν
την ετιιΧειρηματικότητα
Φ Τόνισε την ανάγκη σταθερότητας και ανάιιτυξης μετά
την τουρκική κρίση › σελ. 4
«Κυνηγητο» σε επιχειρησεις που ΦοροδιαΦευγουν ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΤΕ
| | | Ι Ι
Βαρια τα νεα ιιροστιμα Μ“Φη““ξηση
Ι Ι εως 280 εκατ.
για μη εκδοση αιιοδειξεων στα έσοδα
Ι Ο Από τη Δευτέρα θα επιβάλλονται οι κυρώσεις του ῖΟϋρ'σμΟϋ
ρα νο σε άσους υπάγονται σε καθεστώς ΦΠΑ . Σω νήμα ο" ωθεί”
Ο Στο «απυρόβλητο» μένουν γιατρο£ Φροντιστηρια, ΜΝ', ρω* > °ελ· 9
ιδιωτικά εκπαιδευτηρια. αλλά και μικρές επιχειρησεις με τζωο έως 10.000 ευρώ ΜΑΡΙΝ0"0γ^0Σ
Οκτώ μήνες μετά την κατάρ- διορθώσει το λάθος σου οδή- Ι
γηση των αυτοτελών τιροστί- γησεσε«έκρηξη»τηςφοροδι-  Π 
μων η κυβέρνηση έρκεται να σφαγής σε Πολλές περιοχές. | ( ρ  Η ν
Αγγιξαν τα 90 δισ. την Μέλι
τα ληξιιιροθεσμα χρεη το" ο!" ο"
η Ο Αγώνας δρόμου για το σχέ· Από το 2013 έως σηρερα οι οΦειλές διο εξυγιανσης> σελ. 10
αυξηθηκαν κατά 335 δισ. ευρώ › σελ. 5
Ψηφίστηκε ο εκλογικός νόμος. εν μέσω σΦοδρής σύγκρουσης >σελ.8- 25