Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|))Ν ζέ4.|:4)Μ
' ΠΟΛ|Τ|ΚΗ Ψ Μ ω 2148
ή ι - Ι- < , ~
ι ϊ χ “ - Ω _·
“ιερο@ιή°Γ@@  |¦ ι
χ / έ) ¦
ΚΝ ΧΑ Ι χ' χ
ΧΧ ΠΧ /// ///|
 χ / 
!Ι£ _
τη @πως
ΣΤΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ
ΚΑ| Ο ΓΛΥΝ|ΑΛΑΚΗΣ
ι | “ ·
- 0 πβόεδροε με δν;
τουε Ντσκουρί κσῇΜειιεγκίν
' Τςοε Χάγκιν5 ή Ντάριλ Μπρῶαντ
για την περιφέρεια
ΧΑΜΟΓΕΛΑ
ΔΔ ν!
Η κλήρωσπ δεν τρόμαξε
τον Πρέλεβιτε
ειστε 1Ξι“ιειΕ @9 Μ Σελ 11
_:ω“ΔξΛιω .ι
ΓΡΑΦΕ| |ΣΤΟΡ|Α
Ο ΠΑΣ ΠΕΤΥΧΕ ΓΚΟΛ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΚΑ| ΠΗΡΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡ|ΣΗ
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΟΝΤ
Ξ Η ΑΛΚΜΑΑΡ ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤ|ΠΑΛΟΣ
η “ζ . “ει 
ι-ι ε1εΑογΑ ειπε το «ι» _ _
κΑι οΑ<ειεπΡΑΞει τιΑ γ '
τοπ σΑι·εΑΑ 1,4 εκ.
ι. ιι'
Ω Μ ..  .
Ο ΠΑΟΚ ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑ|Ο Φ|Λ|ΚΟ ΕΛΕ|ΞΕ ΑΔΥΝΑΜ|ΕΣ,
ΑΛΛΑ Ο |Β|ΤΣ ΥΠΟΣΤΗΡ|ΖΕ| ΟΤ| ΠΡΟΛΑΒΑ|ΝΕ|
ΝΑ Τ|Σ Δ|ΟΡΟΩΣΕ| ΕΩΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓ|ΑΞ
Ν»ι ¦
' ΕΠ|Σ|'ΡΟΦΗ ΡΑΟΥΛ
ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟ
«ΚΛ. Β|ΚΕΛ|ΔΗΣ»
' ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΚΑ|
Ο ΠΑΥΛ|ΔΗΣ
ΚΑΛΟΕΛΕΠΟΥΝ ΤΟΝ `  (2 χΡοΝ|Α)
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ Α
πιτ ΒεΡοιΑ: χ ΗΡ Σ
ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΑΥΑΓ|Ο
ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΜΠΑΝΤΗ
ΛΟΓΩ Λ|ΑΦΩΝ|ΑΣ
Γ|Α Τ|Σ ΕΓΓΥΗΣΕ|Σ,
Ο' «κ|ΤΡ|Ν0|»
·· Σελ 14,15
Στο «κάδρο» του "ρίφτή και πάλι ο Σέρ= 'Ι
α ΒΑΤοΣ ο οΜιΑοΣ Τογ ΑΡΗ Πο επι.
α ΑΑΣκΑΡΗΣ; ΔικΑιΩοΗκΑΜΕ Μωβ
Η κ : γ ϊ Μι .48,48
ΡΟΝΞΡ|ΓκΕΣ: ΑΛΛΟ ΜΑΤΣ ΤΗΝ ΤΡ|ΤΗ
ΕΜΕ|ΝΕ ΕΚΤΟΣ Ο ΚΛΑΟΥΣ
Γ|Α ΠΡΟΔΗΠΤ|ΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Ψ
8.62ΦΤΑΡΚΕ|ΑΣ ΜΕΧΡ| ΧΘΕΣ
9 ΑΘΡ© ΜΜΕ-πα ΜΜΜ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΠΑΡΑΣΚΗΝ|Ο
θολή εικόνα με γκρίςεε στιγμέε
και με Χρήσιμα συμπεράσματα
Η «Μ» ΚΑ| Ο Γ|ΑΝΝΗΣ ΤΣΕΡΒ|ΝΗΣ κ.
ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΑ|Α ΜΕ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ ¦ ς
ΜΕ ΑΛΥΝΑΜΟ ΡΟΣΤΕΡ Ο' ΚΥΑΝΟΛΕΥΚΟ' κ
ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ Μ|Λ Γ|Α ΤΟ ΚΥΡ|Ο η
ΣΤΑΛ|Ο ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟ|ΜΑΣ|ΑΣ
ο χογΑΝτεΡεοΝ εΜειΝε
. Δ] επι οει:εΑΑοΝικι-ι
ω ό Ξ" ι·ιΑτι εχΑεε
5 ι · ΑΝΝ εΜπιι:τοεγΝιι τογ
ΣΤΟΝ ΠΑΠΑΟΑΝΑΣΑΚΗ
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ
(ΜΕΤΠΟΡΟ|-|5 95,5): ΔΕΝ
ΤΗΡΗΟΗΚΕ Η ΣΥΜΦΩΝΑ
π ΑποκτιιοιικΑΝ οι ΝεΑι·οι
ΑΑΜπειηο: ΡογΣΣοε
· κΑι τΡγοοΝΑΣ ι·ιογΑΑ: ω, 12,