Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΠΟ" ΟΠ" 'Ο"(
ΓραφειοΓ|ΟΡΓΟΣΝ|ΚΟΛΑ0Υ Σελ.9 η·
Έτσι οι· Με" ιι ΑΕΚ
Γραφει ο ΚΩΣΤΑΣ ΤΣ|ΛΗΣ
Παρασκευη 22 'ουλιου 2016 / Φυλλο 1232 (2432) / € 1.30
Ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΛΗΣ εΠιχειρεί να λυσει τον «Γορὁιο Δεσμο» στο ΟΡ8
'Ολε8 οι τελευταιεε εξελίξειε και οι εΠαφεε Με άΕνωσΠ5» για του8 δυο Παίκτε8
ΠρὡτΠ του <<ΠΑΤ|ΤΟ»
ΡΟΝΤΡ|ΓΚΕΖ χΘε5 στο
ΠροΠονΠτήριο τΠε ΑΕΚ
ο Μαζι και ο
ογτκο ΔΛΜε'ιΔΛ
η “ΜΜωωωω-“.---““ΜΜκω“ε Ο Ο
Σφυζει Πλεον αΠο ΠοιοτΠτα στην μεσο-εΠιθετική γραμμή και στήν «γραμμή κρουσΠε» Π <ίΕνωσΠ» και υΠαρχει
μΠροστα μα8 και ο Αυγουστοε · Δεν θα ξερει Ποιον να βαλει και Ποιον να αφήσει έξω ο ΚετσΠαγια
ήταν θα είναι σε φουλ ρυθμουε το «θΗΡ'Ο» αΠο τήν Πορτογαλία και ο «ΜΑΓΟΣ» αΠο τήν Αργεντινή
Ο “ ο . Ο .τ ,_ ΣΗ  ΒΑΡΓΚΑΣ Ο Οι το Η
ΜΑΝΤΑΛΟΣ σε σουΠερ βγαζει. .. φωτιεε αΠο το ΜΠΑΡΜΠΟΣΑ ανεβαζει
κατασταση Πρώτο φιλικο συνέχεια ρυθμουε
ΜΟΤἱιἔ“›ε
Ο ΤζανετοΠουλο5 Παρολο χθεσινοΜ
. ¦ “ σου τ: 7
ρεΠο ΠΠγεγια<εξτρα ΠροΠονΠσΠ μαζιΓ
με Ροντρ|γκε7ζ. Αλμειὁα καὲ Ν_τιαε  .Ε
· Κα' Πέρσι εδινε μονιμα το <<Παρὡν»“ η
Ο ΚΩΣΤΑΣ ΠΑ|ΑΤΣ|ΚΑΣ
εχει ολο το ρεΠορταζ
Τεριιιιιιιι ΜΜΜ"
Δ Η  ¦ ψ
__γιιι¦ιιιν-'!ΑΣτ 
_“ . · εκ; 
` «ΤΡΟΜΑΞΕ» ΑΑΛΑ~ΤΑ ΚΑΤΑ@ΕΡΕ ΣΤΗ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ Ο «ΑΓ|ΑΞ ΤΗΣ ΗΠΕ|ΡΟΥγ. ΜΕ
«ΧΡΥΣΟ» ΓΚΟΛ ΤΟΥἱΚΟΥΤΡΗΤΣ·ΤΗΝ ἶ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ (3-Τ)