Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
  ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΝΗΚΕΙ Στο ΛΑο ΤΟΥ
Τ0«ΤΡ|ΦΥΜ|»Γ|Λ ΠΠ ΔΤ ΣΣ Η  Ζ
   ΝΕΟ"ΝΕΡ|ΜΠΜΝΜΝ ΠΑΝΑΜΜΤΜΝ ΜΜωΜΜ2"Β υ.·ΥΜ87Ν ΜΜΜ" 
- ΡΜ·
· -›_:' ἑ | Υ 7 >7>.> η  >γι 
Τ. Ν|Κ0Λ0Τ|ΑΝΝΗΣ |
ΡχΝἐῶ Υ ων· 'Με'
η ' _
 ΤΠ "Υ'|
0 ΜΕΖΟ! ΤΡΕΛΑ"... ΚΟΝ" ΣΤ "ΤΕΝ'|0ΥΤ0 ΤΟΥ ΝΕ Τ"'
ΜΜΜ' ΘΗΒΑ Μ' ΜΜΕ' ΤΜ °"Μ°ΥΣ ΜΒΝΕ
"Με ΜΝοΣΜωΗ ΤΑΜΑΠΑΤ0«Μ0ΥΜ|» “Ξ  -° "' “
ΤΟΥΣ ΕΝΝΕΑ
ΜΜΜΜΜΜ°ΜΜ·ΒΜ
@ ω“ωω οΔΗΜΜΡκΣκοΝΝΠΡωΕ| ' ΝγπΑΝΑοΗΜϊκογ
ΜπΕΡΜΜο πογΒΡπκοΜΠΑΣκΑΜ κΝ
ΜΑΜ Τα ΜΜΜ"
Η" ΜΚ! "Η
ΑΜ Τ" ΜΗ"
ΕΣΑκ Ε ΜΜΜ τα Με
¦ ΑποΤοπεΜεΧΑ Ό Ι | Ή
“ ΜΜΜ 4   
 η ΞῖΡΑΜΜΣῦΜ  Τ Υ χ ἐξ 
ΜΜΜ ΦΗΜΗ' ς]
ΒΑ8ΚΕΤ ΜΜΜ: ΣΤΙΣ Β ΠΚΤΜΡ|ΒΥ το ΤΜΗΜΑ "Α "Α
ΚΛΕ|ΣΠΥΝ ΑΜΕΣΑ
Με ΜΑΜ.. ΝΑΑ ΜΗΝΑΣ.
9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΑΣ|ΝΗ ΜΕΡΑ
Ποπ ΠΛΥΝΠ|ΑΚ0ΥΣ ΑΓΠΝΕΣ ΠΑ Τσκ ΚΠΥΛ0ΥΡΗ Ἡ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα