Επόμενη μέρα Next
Next

Πρωτοσέλιδο 1-2-X:Recognized text:
ΛΑΜΨΗ ΣΤ0 ΜΑΡΚ0Π0ΥΛ0 ΚΔ' 
ΠΑΝΩ ΑΠ0 2.000 0ΕΛΤΕΣ ΣΤ0 706 ΝΤΕΡΜ'||! Η ¦ τ
Μ Χ ΜΠ07|(
___ ΠΡΩΚΔθΟΡ|ΣΜΕΝ0 ΚΕΡΔΟΣ
Ποροσκευή 22 ιουλίου 2038 · Δρ. Φύλλου: 853 · Ετος: το· Ο Τιμή: 2,50 ο
- ΑΡΧ|Ζ0ΥΝ
ΕΛΒΕΤ|Λ
ΚΔ' ΛΥΣΤΡ|Α
ΔΝΔ|ΝΑΒ|  
77 ` 7 °ὲδὅΓ-  . Ξ·
 ξ Ι '
 | Π· · Ϊ
πΦιτΡπΜπ πωπω ικπππιππΒιπ _ 'ΞΕ
0λσ όσο πρέπει Ντου σπσ6ὡν Το «φρούριο» _ 0 πρωταθλητής
νο ξέρετε τος «Ντερ» της Μπρον & κοτοκτύ
γιο Αυστρίο σε Μίκτες το... πύτωμο σχεδόν πόντο
κοι Ελβετίο κοι δισίκπσπ τπςἘλφσμπσργκ το Σούπερ Κοπ