Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ί" ΜΜΜ"Μ '
ίλ|ιιοιιιιιιέρ·ιηςΕλλαδαη`
νιαΜδ·ΜΜΜ
ΜνΜΜΜΜΜΜΜΜοΜ
ΜΜΜΜΜοΜΜΜΜΤωΜΜ5
ΜΕΝ" ΧΑ' δω ΕΥΡΩ .
και που ΜΜΜ
"ΜΝ Η!! πι Η": εε
έκδοση αποδείξεων `  Γ
_“ ..η   ευ ·
ΜΜΜ' ΜΟΝΑ
Εργα 25 εκατι
ευρω μεσω ΕΣΠΑ
για πόσιμο νερό
ΕΠ! ΜΑ ΧΡΟΝΙΑ
Εργολάβοι:
σε δικη για
καθαριοτες
«φαντασματα»
ἶ Με χρηματοδότηση 25 εκατομμυρίων
' ευρω «ανοιξε» η πρόσκληση του νέου
γ ΕΣΠΑ για τις υποδομές βελτίωσης ποι
. -  εε σε·
Υλικές ζημιές στο δημαρχείο θεσσαλονίκης προκάλεσε χθες το πρωί ομαδα ατόμων, που συμμετέχων στο Νο Βοτόει· Οεωρ. Στόχος της επίθεσης έγιναν τα γραφεία του «Επσμ Βίτσα». στην πλαίνη είσοδο του δημαρχείου. ΣΕΛ 3
Στο ι:οιἶι).ιο του Τριμι:)ιιιΊς |·.φι.ταου Κοκοιιρ;ηιμιΜ·›ν πορ“πιμποιοι :εργολιιβος κο0ορι(›τητιι;
στο ΜΝ), ο οποιος κατηγορείται
ότι ι;μῳιινις. ς ιιπο)λη).οι=; τον κοΗιη›ισπ: στη... το οποία στην
προγμιπικι›ιτητ“ ιιπιισχολοιοταν
στην Χ πημι:αιο Πολιτικής λιγκ»
Μιμης και ι'ισΜροπι; πορονομο
χρηματική ποσο. ΣΕΧ 3
ΕΓΚΑ|Ν|Α ΠΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΝ|ΣΜΕΝΗ Β' ιιΑΝΕιιιπιιΜιΑκιι ιιΑιΔιΑπικιι ΜΝΚ"
Παιδιαιρικῆ κλινική
«κόσμημα» στο ΑΧΕΠΑ
= ότητας και διασφόλισης της ποσότη- _
: τας του πόσιμου νερού, που υπέγραΨε
 . ο Περιφερειαρχης Κεντρικής Μακεδο
Ξ νίας Απόστολος Τζιτζικώστας ΣΕΑ 4
 Με" ΜΜΜ:
Παραβάσεις πιο
¦ ΑΕΛ σιο δρόμο
Έκκληση στους οδηγούς, να μην χρησιμοποιουν τη Λωρίδα Έκτακτης
Ανάγκης τα Σαββατοκυριακα οπότε η
κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, κανουν οι αξιωματικοί της Τροχαίας.
η ΣΕΛ 3
«Πραγματικό ορόσημο», αναφερει η διεσθόντρια της κλινικής
ΕΜΜηανωΜ@η Με ΜωηίδπηΒ'Μω- ΜΜΜ
ΠΜ 'κλι- «ιιΜΜω ήπαιδιατριιώκλινικηυπηρἑεη
ΜΜΜ4ΧΕΠΑΜ ΜΜΜΜΜΜ ΜΜΝΜωηΜ Η Νέα Μ
Μ0ιΜέγιναν μόνογκιτοΜωμωΑΧΕΠΑ,ολρ ΜΜΜΜ ΜΜΜτοω  μ γ °. 7 η >
χρηματοδότηση από το ίδρυμα ΜΜΜτηνΜτηςΜ ηΔιμιιουργφηΜω 1955 οιονδ- “  αν   
«Σταυρος Νήπιο και φορέα υλο-  περίθαλψης στην πόλη» ΜΜΜ μεσω Μακ σε Μ”- ” - Ξ
ήςΠωδΜριής«Ανοιχιη Αγκα- ρίαΧαἡριιΜ σης<ΜΜ›.Σ£ΛΜ  ~~   οι = 7 7 ~ = ο ~

Τελευταία νέα από την εφημερίδα