Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Νέο φιάσκο με τα πρόστιμα για μη έκδοση αποδείξεων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΟΥΠΟΝ| ΠΑ ΚΕΡΔΗ
 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
'ΑΜΕΑ/ΘΕΡΟΣ Ἡ έ; -. _ ΕΑΒΕηΑΣ,ΑγΣΤΡιΑΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΦιΑικΑ
ι3Π7ιΒΑ
- /////|///
Νεο ΦΙΑΣκο
με τα ηροστιμα
για μη έκδοση αηοδείξεων 
γω μ¦κροΜ_ αΠ“ρόβΜω ΒΑΡιΑ ΗΤΤΑ κΑι
ρσβότες (ΠεΡίΠἙεΡΠ, κΟνἙίνες, καφενεία) και τα ιατρεία, εκηαιδευτηρια, φροντιστήρια 
διατηρούν σε χαμηλα εηίηεδα για τους μεγαλο- @Χ και όσοι εηαγγελματίες δεν υηα- 
φοροφυγαδες (εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης) γονται σε καθεστώς ΦΠΑ
ΑκγΒΕΡΝ ΗΣ|Α"
ο Υηερψηφίστηκε η αηῇη αναῆ0γικη, αῆῇα
“ΤΡΕΞΤΕ ιο ΜΝΗΜ0Ν|0, 0' ΗΠΑ θΑ Β0|·|θ|·|Σ0ΥΝ ΠΑ Το ΧΡΕ0Σ 4 
_ ΣΞΛ|ΔΑ Β
ΟΜΑΔΑ 150 ΑΝΑΡΧικΩΝ ·
κΑΤΑΣκΗ ΝΩΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ
ΤΑ «ΕΣΠΑΣΕ» ΣΤΟ
ΔΗΜΑΡΧΕ|Ο θΕΣΣΑΛοΝικΗΣ
4 Ι η Ϊ 7 γ 76-“- . - Μ ι
· Λ Ι ` ι κκ > τ έ 1 ἴἑ-4 .ζ ' |>7.¦ Δι η
' _ Α. ΑΑ 'Π `ζ _ 4.' - · “ _,._ _ ι ` · . γ Ι
Ι Δ _ :Ξ ῦ _ 4) ισ Α κι Η
··-= ·- μ ι : ς ο ι ῦ ι ' · 
3 '7 Δ) 7 Ή κ 7: με" Ά
ΣνΛΛηψειΣιογηοηταη “ 7 _ ο ._ _ Α( ο ¦_ - α _
ΣΤΗ ΒΡΑΖ|Α|Α  ἶ7”- ι Αγ _ η “ -ῖ ΤΑ ΡΑΝ'|'ΑΡ Δ|ΑΨΕΥΔ0ΥΝ ΤΗΝ
Ι _ . τ - . ο _ ' 4 .> Ἡ ¦[ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ
Τζιχαντιοτες ~ ·“ · “ >  > · . . ι
ω “Ν ιζ;
σχε6ιαζαν ΜΝΗΜΩΝ" * __ “ "_ Το ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ
'θ ΑΛΛΑ0Τ0ΣκΑΣ Ι ”7_,_ τ _ _ Χ 7
ἶ'8“ῖἩαἶἔἔἔ “ΜΑΜΑ αηηηηεγγσα  _ὲ στ· π - Δἔ8ἘἙΝξἑβ%
Ε|ΝΑ| ΑΠΟΛΥΤΩΣ
 Α σε μηαΧαΜκηδες Ποτε Αησ Ρ-1σι
της Ρωσίας ῆόγω ντόπινγκ
:ΕΛ 22 33 =ε^|Δ^ η η ο Εκκαθαρίσεις με αρση της Συνθήκης
, για Ανθρὡηινα Δικαιώματα
'ΣΑΜΑἔΑἔΜ'ῦ
Ρ ΣΕΛ. '| 8-2"

Τελευταία νέα από την εφημερίδα