Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Η ΜΜΜ Μ· ΜΝ.
ΜΒ· η· ΜΝ "ως “ω
"Η Η' ΠΜ"...
Γράψε' ο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠ0Σ ω. 32
Β ΗΜ ΜΜΜΜ
ο· ΜΜΜ ·|¦|8|ῦ|Π·
Γράφω ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΛΤΛΛΗΣ ω. 32
ών σπορ
Πεμ"Πι 2] 'ουλ·ου 2Ο'|6 / Φωλλο 123Τ (2431) / € Ί 30
Η Η' Μισο Η" ΜΜΜ... γω· απο ΜΜΜ 2-0 ||8 ΜΜΜ ΜΜΜ· Η" ΜΒΜ. ΜΝ ΜΒΜ
ο" ΜΝ· ω ΜΒ  “ ι. κΜΜΜ και ΗΜ· Η" να ΜΜΜ ΜΜΜ ΜΜΜ πιο ΜΜΜ
_. ω 3·
6: Μ· '
γ--«ΜΠφ·ύι·κπ»εΜΒεσπ στονπΜωω Τ · Ω  Φων¦ὡ"¦ωΜ¦ωΜ¦ 
ΠΙ" ΕΜΜπνών.Μνπ ΜΜΜ Μ Το" « "ΝΠ" 0» ΜΝ" ο -- · -κ - η'
-. Τ  - > ν " " , ΜΜΜ μεΤσωΜπ Ν έ
3-Τ Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΤΟΝ ΟΣΦΠ! Ο ΕΠεισοὁ·ο
Ηγετικο στέλεχο8 Με «οντιΠολπευση5»
Μην ΕΠΟ' ο εμΠ£|ρο5 Πορογοντο5 Πρ|ν το μοΙ5 με οΠοὁοο8 των φ¦λοξενοομενων Ο ΖΝΤΟΒΤΣ “ΒΛΕΠΕΤ» ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΠΔΟΥΕΡ ΦΟΡΓΟΤΟΒΝΤ Ο
να κανουν ((ντου» γκι νο μΠουν (Πο γῇΠεὁο ΤΟΥ ΟΣΦΠ. ΠΔ ΤΡ|ΤΟ ψΗ^Ο Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΟΥΒΗΣ ΣΤΗΝ “ΠΡΑ» η
ὁὲχΙηκε εΠΤθεση Μο σγνωστο. έξω (πιο
το ΟΠΠ' του ° (Έχω νο ΜΠΕ' ΤΟΝ/6 με Π5 , ¦ , ΠΔ ΤΟΝ κ|ΝΔγΝο ΤιΜοΡ|ΔΣ ΜΧ Δεκ: “θο είνα' κοΙοοΙροφὴ.:
εκλογὲ5 τη5 ΕΠΟ», ὁῇλωσε ο ήὁ|οε κο' την οσΪυν0μ|ο νο ρ|χνε| δοκρυγ0νο ελΠιζω νο ΜΝΗΜΩΝ' η λογικη/ι  ~