Πρωτοσέλιδο Έθνος: Όλη η λίστα με τις νέες επικουρικές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10414

1€

www.ethnos.gr

ερντογαν

ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

«Αλλες χώρες μπορεί
να εμπλέκονται
στο πραξικόπημα» »

Κόκκινος
συναγερμός σε
Αιγαίο και Εβρο

σε κατασταση εκτακτησ αναγκησ η τουρκια

»3

29-31

Σε δύο κύματα οι μειώσεις των συντάξεων

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΑΛΛΑ

Σαρωτικές
αλλαγές και
νέο τοπίο
στις τράπεζες
»4-5

Ολη η λίστα

με τις νέες επικουρικές
Σε ποια Ταμεία θα γίνουν οι περικοπές τον Αύγουστο
και σε ποια τον Σεπτέμβριο. Ποιοι συνταξιούχοι
διασώζονται. Αναλυτικοί πίνακες για 24 Ταμεία. Σε
τρεις δόσεις η καταβολή των αναδρομικών »15-16, 25-26

ΠΕΜΠΤΗ

Συντάξεις
21 ioyλιου 2016

Σε δύο κύματα το «ψαλ
στις επικουρικές συντάξίδι»
εις

Του ΓιΑΝΝΗ ΦΩΣΚολου

Σ

ε δύο κύματα έρχονται
ο
ανακαθορισμός και
οι
περικοπές των επικουρικών συντάξεων. Το πρώτο «πακέτο» επανυπολογ
ίζει τις
επικουρικές 312.000
συνταξιούχων από 11 κλάδους
με κυρίαρχο
το Δημόσιο (ΤΕΑΔΥ)
και... καταφτάνει στις 2/8 με την
πληρωμή
των συντάξεων Αυγούστου.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις
στελεχών του Ενιαίου Ταμείου
Επικουρικής Ασφάλισης και
Εφάπαξ Παροχών, από αυτό το
πρώτο κύμα
μπαίνουν στο φάσμα
των μειώσεων περί τους 10.000
- 15.000 συνταξιούχους, οι οποίοι
θα υποστούν
περικοπές 8% - 10%
στο καθαρό
ποσό της επικουρικής
.
Μεγάλοι χαμένοι του
πρώτου
«πακέτου» είναι δημοτικοί
υπάλληλοι, ιδιωτικοί εκπαιδευτικο
ί και
συνταξιούχοι τραπεζοϋπά
λληλοι
της πρώην ΕΤΒΑ, που
αν πέφτουν
πάνω από το πλέγμα
προστασίας

λογίζονται και αναπροσαρμ
όζονται
στο νέο σύστημα. Κάποιες
κατηγορίες (π.χ. δημόσιοι υπάλληλοι)
διασώζονται, καθώς η
διαφορά ανάμεσα στο νέο μεικτό
ποσό και το
παλιό «ισοφαρίζεται»
από περικοπές προηγούμενων μνημονίων
που
καταργούνται (έχουν
κριθεί αντισυνταγματικές). Ορισμένοι
δεν αποκλείεται να δουν
ακόμη και εξαιρετικά οριακές αυξήσεις
επειδή
το νέο μεικτό τους πέφτει
κάτω από το όριο των 300
ευρώ και δεν
θα έχουν πλέον κράτηση
υπέρ ΑΚΑΓΕ.
Oσοι εισπράττουν αθροιστικά
από 1.300 ευρώ μεικτά
(1.120 καθαρά) και κάτω διασώζονται
από
το άμεσο «μαχαίρι» αλλά
μπαίνουν
στον μηχανισμό της
«προσωπικής
διαφοράς». Oσοι ξεπερνούν
τον
πήχη χάνουν το σύνολο
της διαφοράς ανάμεσα στη
νέα και την
παλιά επικουρική άμεσα.
Εκτιμάται
πως από το σύνολο
των συνταξιούχων που εισπράττουν
επικουρική (πάνω από ένα
εκατομμύριο)
θίγονται από τις περικοπές
συνολικά (και στα δυο κύματα)
περί τα
200.000 άτομα.

▶Οκτώβριο, Νοέμ-

βριο και Δεκέμβριο τα αναδρομικά Ιουνίου και
Ιουλίου

Σε τρεις ισόποσες δόσεις

Στο φάσμα των πρώτων
των 1.300 ευρώ (μεικτά
κύριας και
επικουρικής) χάνουν
άμεσα τη διαφορά ανάμεσα στην
παλιά και τη
νέα επικουρική.
Για την εφαρμογή του
ορίου των
1.300 ευρώ, πάνω από
το οποίο
πέφτει ο «πέλεκυς»
των περικοπών, θα λαμβάνοντα
ι αθροιστικά
υπόψη συντάξεις από
οποιαδήποτε αιτία.
Με εγκύκλιο έχει διευκρινιστε
ί
πως «για την εφαρμογή
του ορίου
των 1.300 ευρώ λαμβάνεται
υπόψη το ποσό των συντάξεων
που
καταβάλλονται στον
συνταξιούχο
από οποιαδήποτε αιτία
συμπεριλαμβανομένων σε αυτό
το ποσό
μόνο της εισφοράς υγειονομική
ς

ΤΖΑΚ Λιου:

Να βοηθήσουμε
την Ελλάδα για
το χρέος

μειώσεων μπαίνουν 10.000

- 15.000 συνταξιούχοι, με

»7

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Το σινεμά
πάει παραλία
»33

Αλεξανδρούπολη »14, 27

περικοπές 8% - 10%

περίθαλψης, της Εισφοράς
ΑλληΑντίθετα δεν λαμβάνοντα
λεγγύης Συνταξιούχω
ι υπό- που ένα εκατομμύριο
ν και των ει- ψη τα
μερίσματα και τα πάσης
συνταξιούσφορών που προβλέπει
φύ- χους. Εκτιμάται
ο νόμος σεως επιδόματα
πως από τις περι3986 του 2011 (Ειδική
αναπηρίας. ΠροΕισφορά Ε- σοχή,
καθώς μετά την αναπροσαρ- κοπές του δεύτερου «πακέτου» θα
πικουρικής Ασφάλισης,
επηρεαστούν πάνω
εισφορά μογή της
από 160.000
επικουρικής το άθροισμα
σε συνταξιούχους κάτω
συνταξιούχοι, με τη μεγάλη
των 60 που του εισοδήματος
πλειοπαίρνουν από 1.700
δεν μπορεί να πέ- ψηφία
ευρώ και άνω, φτει
να ανήκει στους μισθωτούς
κάτω από 1.300 ευρώ
εισφορά στους συνταξιούχο
μεικτά του ΕΤΕΑΜ.
υς Ε- (δηλαδή αν ο
συνταξιούχος έπαιρΤΑΤ)».
Εκτός από τους μισθωτούς
νε πριν τη μείωση 1.370
Συνεπώς, για τον καθορισμό
του
ευρώ και ιδιωτικού
του η επικουρική
τομέα (ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ) από
πλέγματος προστασίας,
του μειώνεται 100
τις περικοπές του Σεπτεμβρίου
πάνω από ευρώ θα
εισπράξει 1.300 ευρώ
το οποίο δεν θα υπάρχει
χάκαι νουν επίσης συνταξιούχο
«προσω- θα χάσει
70 καθώς τα υπόλοιπα
ι εμποροπική διαφορά» μετά
30 ϋπάλληλοι, ναυτικοί
τον επανυπο- θα του
δοθούν ως «προσωπική
πράκτορες,
λογισμό αλλά θα πέφτει
δι- υπάλληλοι ΔΕΗ,
«ψαλίδι» αφορά»).
πρώην τραπεζοϋλαμβάνονται υπόψη
όλες οι κύριες
πάλληλοι
Alpha και Εμπορικής,
Οι μεγάλες μειώσεις
και επικουρικές συντάξεις
αναμένο- δικηγόροι
που ει- νται στο δεύτερο
του ΕΤΑΑ και ναυτικοί
σπράττει ο δικαιούχος
κύμα του επανυ- του
(γήρατος, πολογισμού
ΚΕΑΝ.
, που θα έρθει με τη
αναπηρίας, θανάτου).
Oλες οι επικουρικές
σύνταξη του Σεπτεμβρίου
(γήρατος,
για περί- αναπηρίας
και χηρείας) επανυπο-

Τρία ασυνόδευτα Αφγανόπουλα
αφηγούνται την «oδύσσειά» τους

Από τον νέο τρόπο υπολογισμού
θίγονται συντάξεις που
υπολογίστηκαν με υψηλό ποσοστό
αναπλήρωσης (πάνω από
0,45% κατ’
έτος), χωρίς να έχουν
καταβληθεί
αντίστοιχες εισφορές
(πλήρωναν
μέχρι 3% οι εργαζόμενο
ι και 3% οι
εργοδότες), ιδιαίτερα
αν έχουν υποστεί μικρές περικοπές
από τα
προηγούμενα μνημόνια.
Επειδή η περικοπή μετράει
από
τον Ιούνιο, προκύπτουν
αναδρομικά 2-3 μηνών, τα οποία
θα παρακρατηθούν σε τρεις
ισόποσες δόσεις από τις συντάξεις
του Οκτωβρίου, του Νοεμβρίου
και του Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει
πως οι
αποδοχές αυτό το 3μηνο
θα είναι
ακόμη μικρότερες για
όσους μπαίνουν στο φάσμα των
περικοπών,
καθώς εκτός από τη
μείωση στη
σύνταξη (που θα τη
δουν από Αύγουστο και Σεπτέμβρη)
θα έχουν
έξτρα περικοπή για τη
μείωση του
Ιουνίου και Ιουλίου,
που δεν έχει
υπολογιστεί στις αντίστοιχες
καταβολές λόγω χρόνου.
ΣυΝεχειΑ ΣτιΣ Σελ.

2-3 