Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 Κ·υ %λαδ Μή
κΩΔικΟΣ:6ι97 ι-ιΜΕρηΣιΑ Εοι-ιΜΕριΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 2] |ΟΥΑ|ΟΥ 20] 6| ΕΤΟΣ Τ6ο | ΦΥΛΛΟ 3.769 | Ο¦5Ο ΕΥΡΩ ΕΚΔΟΤΗῖ·Δ'ΕΥθΥΝΤΗΣ Π^Ν^Τ'ΟΤΗΣ Π. ΚΑΡΑΝ'ΚΑΣ
β Δ ¦ ¦ ¦ δ¦ Μ Ά Γ ¦ Δ χ ¦
Ξ εν ειναι η πρωΤη φορα που ο ημαρχος η ου¦ ερασιμος αμου ακης Το οποιος
χαρακΤήρισε ανεπιθύμηΤους Μην Μήλο όσους βουλευΤές ψήφισαν Την αυξηση Του ΦΠΑ
Μα νησια) που αυΤό που έχει να πει¦ Το λέει αιμα και χωρίς... περιΜροφές. ΜιλώνΤας χθες
Μην εκπομπή <<ΡαδιορεπορΤαζ>> Του ρ/φ Μαθμοιί «Μεσόγειος ί05¦4 ΣΤο κόκκινο» και Μον
Γιαννη Βλαχακη ίκαι αρα και Μην «Κυκλαδική»)¦ έπιασε κουβένΤα για Την μεγαλη επιδίωξη
Του Δήμου Μήλου και διακαή πόθο όλων Των Μηλιώνι Το (αναβαθμισμένο) αεροδρόμιο!
«κανουμε Τρομερή πίεση σε βαθμό που να μην θέλουν να μας ακουνε Μα Τηλέφωνα.
Προχωραμε καλα. ΕίμαΜε μέσα Μο χρονοδιαγραμμα με καθυΜέρηση Η ημερών>>¦
υπογραμμισε ο κ. Δαμουλακης. Και πρόσθεσει «πρέπει ο δήμαρχος να έχει εΤοιμασει Τον
φακελό Του και να παει Μον υπουργό και Του πει¦ |να ο φακελος¦ δώσε Τώρα Τα λεφΤα>>...
Για Το αεροδρόμια «Παρέλαβα ένα αεροδρόμιο με διάδρομο 790 μ.¦ Το
ΠροσφυγήΤα Της
«αντισυνΤαγμαΤικής ¦ ¦
αὐξησηςΤουΦΠΑ «οιφωτογραφιαςδανααριααια
στα νησιά» Σελ ο ιι
.ή αποτελέσματα. Δηλαδή να ιαραιδαίω
“μαύρηεργασω“ ταιααιπόμααιαιιαααιαγρααίζαμαι¦
σε Μαρ  για να με βλέπουν εδώ πέρα και να μπαίνω στα
εστιατόρια στην
Μύκονο ΜΜΜ και στα δελτία Τίποτα Να κακα πι»
ΤογΡιΣινισΣ: ΠΤΩΣΗ “    :Σ  .ΕΑΜ
κΑΤΑτΡΑοσγΝ και '4 ' '“ “
ΤΑ ΠΕΡιτιΤΕΡΑ. ..
ε Π;:Θ¦μ“Ξ
χ, ..ε ;ω·
'κανα Τθῖθμ.¦ παμε για Τ.400μ. Μέσα Μο Η? πρέπει να λειΤουργήσει!»
ψΤ;“ - ~ Δ
ΠανθομολογείΤαι ότι Το Ταμείο ενος περιπτέρου δίνει Το στίγμα
και Της Τουριστικής κινήσεως σε έναν Τόπο. ..
...Και λέει Το ΠερίπΤερο¦ όΤι φέΤος¦ ανήμερα Του Αγίου
Νικοδήμου. οι εισπράξεις Του συγκρινόμενες με εκείνες
Της ί4ης |ουλίου Του 'Η, ήΤαν Μα 35% καΤω...
-Δεν έχει δείξει μέχρι σήμερα Το φετινο καλοκαίρι ότι μπορείνα δώσει
βαθιές ανασες στην νησιωτική επιχειρηματικότητα... ΣΕΑ|ΔΑ 3
ένα” σαέει·ἰπ8
πκλπππιΣΜπΝπΣ ΓΕΥΣΕΙΣ
1αααροπλαΜιπή οργανωση όεΕιώσεων
Τ ι Μ
 γι ή ί |
Θ ν μια ο εε τις ρ απο σας Μιρκα
χώρο Νάξου! Τηλ' 2285027530 'Εναντι Εθνικής Τρέιπεζας, ΧΩΡΑ Με”
_ η ' 7 . Η ΤΗΛ:2285027530-6956ί00736 νννννν.ννεαα|ηΜκο=.κ
έ" Ρ `
ῇε`% ΚΟΡΡΞΔγ
Ι | 'χ `μι. έ
ΕΔΡΑ: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 843 00 ΤΗΛ.: 2285Ο.2468Ί¦ ΡΑΧ: 22850235] Τ¦ ΜΝ: 69743] Τ.26Ο Θ-η·ι8ί|:ίηΤο@κνκ|8αίκί.9τ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα