Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Ο Ερντογάν εκπληρώνει τις προφητείες της ορθοδοξίας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
. _ .. ` ~ 2τ,›·ονΝογ
- ¦ - Ρ ` `· ' . ζ 2018
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
ο 0822›'ω22
ΤΙΜΗ] ΕΥΡΩ
Ο' ΑΜΕΡ|ΜΝ0'
ΣΥΝΔΕ0ΥΝ
ΤΗ" ΕΛΑΦΡΥΝΣ|·|
ΤΟΥ ΠΕΟ"
Με Η!" 'ΤΟΥΜΠΑ
| | | ·=“ϊ;,π:τε“_. ἴ ὅ
ο Ε Ν ο  ΜΜΜ
Γ|Α ΤΑ ΜΝοΤοΥΡκ·κΑ:
“Από τη θρ6κη
ο· ·ρχΜ"|
Μαρτυρία: ΗΜ τους Κρωβσπανοὐς της Τουρκίας και τον
ΜαρΜωνο Βασιλιά'|Η
Επονιδρύθηκε η "μεικτή“ ελληνοτουρκική
μοσονική στοά κωνσταντινοὑπολης Μ2.““Μ