Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Η Τουρκία στον γύψο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9Πΐϋὅϋ"ἩἔὺΌΪ" 
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ | ΣΑΤ|Ρ|ΚΗ |ΑΓ|ΟΚΑΛΥΓ|Τ'ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Μ.τοροπτἱΚἱ.ει ΜΜΜ" 21 |0ΥΛ|0Υ 2016 ΜΜΜ 2€ ο. 1926
Η Τουρκία
στον γυι|ιο
Η ισῆαιιοιιοίιισιι της χώρας αιιοοταθεροιιοιεί τον περιοχή και
εκνευρίζει Αμερικανούς και Ευρωπαίους
Ανήσυχο ιι Αθήνα για τις επιπτώσεις στα Μανοτουρκικα
ΣΠΑ ΜΗΝ
ΜΜΕ ΤΗΝ
ΧοΥ ΝΤΑ
ΣΕ ΑΛΛοΥΖ!
ΠΟΝΤ||(|
Μπηκα"
ΕΚΛ0Γ|κ0Σ ΝΟΜΟΣ Ρ 7
ΑναρΜ
·ι·8νωι·Μ
ιι κυΜρνιισιι
ΜΗΤΣΟΤΑκΗΣ
στον διχασμό
και σιιέρν8ι
τον θανατο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα