Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|οεο8ηεη@οιεηοτ.ει
«καμπάνες»
για τις ρευματοκλοπές
Σελ.4
ΠΕΡΙΦΕΡΕ|Α ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
3 εκατ. ευρώ
για η ΜΜΜ
του νομού ΒοιωτίαςΣελ
Η ΜΙΤ γνώριζε
για το πραξικόπημα
ΕΛΣΤ/Π
Μειώση του γενικού
δείκτη κύκλου εργασιών
στη βιομηχανία
Σελ.5
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' 0|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 8993- ΕΤΟΣ 32ο - Τ|ΜΗ 1 ευρώ · ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΛ'ΟΥ 2016
ΤΟ "ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΠΟΛΟΓ|ΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΜΜΜ ΠΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟΤΥΧ|Α ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο!! ' 'έ ο.:
· 1 η· ··.--·· οι·
. ,α των  
·> < -ΚνΠΡ©Σ._ ¦ ~
Ημέρα  4-2 χρόνιο
απότην' Τουρκική εισβολή
ΠΛΡΛΜΕΝΕ| ΕΠ|Τ|ΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ιΡΔΠΕΖΔΠΕιΡΑιΩΣ
Τέλος εποχής
Συνωστισμός
Για πρώτη φορά 95.955 εκπαιδευτικοί κατέθεσαν ηλεκτρονικά αιτήσεις
αναπληρωτών Χωρίς προθλήματα
ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποδολή αιτήσεων αναπλπ τών εκπαιδευτικών Γενικής Εκπα ευσης και Μου·
αιτιών Σχολείων. Για π 'τη φο ά
95.955 εκπαιδευτικοί, μ σοι του
κτρονικού τους υπολογιστή. κατέθεσαν τις αιτήσεις τους α εργασία ως
αναπληρωτές και 54. 56 ως ωρομίσθιοι, εξοικονομώντας κρύνο και
αποφεύγοντας ττιν πολύωρη αναμονή
στις ουρές π;:ό παρἑτηρούἔταν έα
προηγουμενα νια ω απ τις ιευθύνσεις Εκπαίδευσης.
Δεν είναι μόνο οι εκπαιδευτικοί που
επωφελήθηκαν της ηλεκτρονικής
υποθολής των αιτήσεων καθως και οι
Διευθύνσεις αποσυμφορήθηκαν απο
μια διαδικασία που απασκολούσε
πολλούς υπαλλήλους. 'Ηταν άλλο ένα
κτύπημα της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου Παιδείας, 'Ερευνας και
θρησκευμάτων στιι γραφειοκρατία.
το τρίτο κατά σειρά, μετά την κτρονική υπο0ολή των αιτήσεων για
τις αποσπάσεις και ττιν κατάργηση
των 850.000 πιστοποιητικών γεννήσεως για τις εγγραφέ των μαθητών.
'Οσον αφορά τον αρι μά των αιτήσεων και τις ειδικύτητες, πενταφήφιο
αριθμο αιτήσεων είχαμε για τους φιλολάχους (21.942), τους δασκάλους
(13. 50) και τους νηπιαγωγούς
(11.128).
Η ηλεκτρονική υπο0ολή των αιτήσεων για τους αναπληρωτές σννεκίεεται
ε τους εκπαιδευτικούς της Ειδικής
κηαίδευσης που καλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μέκρι και τις
25 'ουλίου.
Ο λογικής