Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3317O • ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Προχωράει η κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων στο
∆ήµο Καισαριανής - Η Περιφέρεια δροµολογεί την ολοκλήρωση του

Αίτηση συµµετοχής
στα προγράµµατα
των παιδικών
σταθµών
µέσω ΕΣΠΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ∆ΙΚΤΥΟ

Έως τις 29 Ιουλίου 2016
οι αποστολές των αιτήσεων.
ΣΕΛ. 6

Στο επίκεντρο
οι ΧΕΥ
Επιστολή του
Γ. Πατούλη προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος.
ΣΕΛ. 2

Αντί να
δηµιουργούν αυτοί
γκρεµίζουν…»
Η «Συµµαχία Πολιτών»
για το σιντριβάνι της πλατείας
στην Άνω Πεύκη.
ΣΕΛ. 12

Τα παιδιά
ανακάλυψαν ήθη
και έθιµα από
την Μικρά Ασία
12ο Φεστιβάλ Παιδικών
Σταθµών Νέας Ερυθραίας.

ΣΕΛI∆Α 9

Π

ρογραµµατική Σύµβαση µε αντικείµενο το έργο «Ολοκλήρωση Οριστικού
∆ικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων ∆ήµου Καισαριανής», συνολικού προ πολογισµού 3.250.000 ευρώ µε ΦΠΑ, υπέγραψαν η
Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου και ο
∆ήµαρχος Καισαριανής, Ηλίας Σταµέλος.
Σκοπός του έργου, το οποίο χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Ατ-

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ
∆ΥΟ ΝΕΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
ΕΡΓΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
στην 24η συνεδρίαση του, στις
14/07/2016, ενέκρινε, µετά από
εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
∆υτικής Αθήνας Σπύρου Τζόκα, ακόµη
δύο σηµαντικά έργα για το Αιγάλεω.

ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 3

τικής, είναι η κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων σε ένα ευρύ δίκτυο οδών
(69 σηµεία), προκειµένου να αντιµετωπισθεί
το υπάρχον πεπαλαιωµένο και µη επαρκές,
κατά τη µεγαλύτερη έκτασή του, δίκτυο
αποχέτευσης ακαθάρτων του ∆ήµου Καισαριανής.
Σηµειώνεται ότι στις οδούς που θα εκτελεσθούν οι παρεµβάσεις, υπάρχει σε λειτουρ-

γία παλαιός δηµοτικός αγωγός σε µικρό βάθος, κατασκευασµένος από πήλινους σωλήνες πριν από πολλά χρόνια. Οι αγωγοί οι
οποίοι βρίσκονται στο οδόστρωµα ή στο πεζοδρόµιο, χωρίς να υπάρχουν πάντα εµφανή
φρεάτια, παρουσιάζουν πρόβληµα από εµφράξεις και καθιζήσεις µε αποτέλεσµα τη µη
ορθή τους λειτουργία, είτε µε επιστροφές
λυµάτων, είτε µε διαρροές στο υπέδαφος.

ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΕΤΑΙ
ΚΑΙ ΜΕ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΣΕΛ.11
Την λειτουργία του θα συνεχίσει τη νέα σχολική χρονιά 2016-2017 το Κοινωνικό Φροντιστήριο του
∆ήµου Αλίµου όπου θα διδάσκονται όλα τα µαθήµατα Γυµνασίου και Λυκείου, καθώς και ξένες γλώσσες.



Τελευταία νέα από την εφημερίδα