Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Από την συνάντηση των
δηµάρχων µε τον Γ.Γ. του
υπουργείου Υποδοµών, Γ. ∆έδε,
για τη διαχείριση του
φράγµατος. ∆ιακρίνονται από
αριστερά: Α. Παπανικήτας
(πρόεδρος ∆ΕΥΑ Πάτρας), Κ.
Πελετίδης (δήµαρχος Πατρέων),
Θ. Καρπής (δήµαρχος
Ερυµάνθου), Γ. ∆έδες, Χ.
Νικολάου (δήµαρχος ∆υτικής
Αχαΐας) και Σπ. Τραχάνης
(πρόεδρος ∆ΕΥΑ ∆υτ. Αχαΐας)

Χρόνος 15ος / Αριθµ. φύλλου 4301/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ / [email protected]

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ;

Μεγάλο έργο,
βαρύ φορτίο

ΓΙΑΤΙ
ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ
ΕΑΝ ∆ΕΝ
ΒΡΕΘΕΙ
ΦΟΡΜΟΥΛΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
/ ΣΕΛ. 5

ΜΕ ΧΙΟΥΜΟΡ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
ΣΑΛΛΑ
ΜΕΤΑ
ΑΠΟ 25
ΧΡΟΝΙΑ
ΣΤΟ ΤΙΜΟΝI

∆εν αλλάζει
η στρατηγική
u ΝΕΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Η
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΠΑΛΑΓΑΚΗ
/ ΣΕΛ. 2

ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΑΥΡΙΟ
Ο ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

«Πέθανα
και ξέχασαν να µε ειδοποιήσουν»
25χρονη
Πατρινή

3 ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ Ε∆ΕΙΧΝΑΝ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ
/ ΣΕΛ. 4

ΤΟΥΡΚΙΚΑ F-16 ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΕΣ ΣΕ ΦΟΥΣΚΩΤΑ

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

Επαφές
µε φορείς
και πολίτες
/ ΣΕΛ. 4

ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑ
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ 43ΧΡΟΝΟΥ

Περιορισµοί
τον...
έσπρωξαν
στον φεγγίτη!

Συναγερµός στο Αιγαίο

«∆εν δικάζουν τον Πελετίδη,
αλλά τους εργαζόµενους»
/ ΣΕΛ. 7

ΜΕΓΑΛΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΚΟΡΗΣ

/ ΣΕΛ. 4

ΑΠΟ ΕΠΙΤΗ∆ΕΙΟΥΣ ΣΕ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΑΧΑΪΑΣ

Πλούσιο
φαγοπότι,
χωρίς... ευρώ!
/ ΣΕΛ. 7

C M
Y K

Ηλεία: Χάθηκαν στον δρόµο
της επιστροφής / ΣΕΛ. 34
Ο ΗΡΩΑΣ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΗΛΙΑΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2016
ΣΤΗ ∆.ΕΛΛΑ∆Α

Μείωση
κατά
23% στα
θανατηφόρα
τροχαία
/ ΣΕΛ. 34

«Τώρα αναπαύεται στο
χώµα του χωριού του»
/ ΣΕΛ. 6

u Γράφει ο Μητροπολίτης Πατρών, κ. Χρυσόστοµος

ΤΟΥΡΚΙΑ: ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
/ ΣΕΛ. 14, 34

ΣΠΟΡ

ΠΑΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

∆ικαίωση
για την Βουρνά
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ:

Ανακοίνωσε Κάρτερ
/ ΣΕΛ. 25-32