Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"Θέλουμε λίγο
από τους πολλούς
και όΧι πολλά
ι 0 Γιώργος
σ Ι ` Αμβροσίοιι
πε Π ε Υπ σχολιάζει
ί ά'   τη. ο
ΛΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3580 - ΕΤΟΣ 130 ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΤΙΜΗ 0¦50 ΤΗΛ: 2441080888
 από τους λίγους"
Στην ηλεκτρονικη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με τα ηλεκτρονικά σύστηματα της
Γενικης Γραμματείας Πληροφοριακών Σύστημάτων
(ΓΓΠΣ) προχωρά το ύπούργείο Οικονομικών, ενώ οι
επιτηδευματίες πού δεν έχούν ταμειακές μηχανές ή
άλλούς φορολογικούς μηχανισμούς θα ύποχρεωθούν να
διαβιβάζούν ηλεκτρονικά στην ΓΓΠΣ τα δεδομένα των
φορολογικών στοιχείων πού εκδίδούν
Η τροπολογία αύτη ηταν έτοιμη, σύμφωνα με το
Έθνος, από τον Ιανούάριο¦ αλλά η κατάθεση της είχε
«παγώσει» με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας τού
ύπούργείού Οικονομικών και των
δανειστών
Επιπλέον, με την ηλεκτρονικη διαβίβαση των δεδομένων των εκδιδόμενων
παραστατικών στη ΓΓΠΣ ακόμη και οι
επιτόπιοι φορολογικοί έλεγχοι θα
γίνονται πιο αποτελεσματικοί
Σελ. 5
Με ποπ νέο Με των Με!
σε ~·~~-- η· ¦·· Φ·-“·- ι” Ύ Ύ Δ Για: οιπιοπιογ_οειῳω
ι ξ _ λ - -` ς “ Δ ΜοΜΜΜ%Μ
Ι Ι Ι . ασιμωφ εξειδικεΨἑνιι
ΜΜΜ, συνεχιζει για |3ιι Χρονια ιις μεγαλες “““ΜΜΜ·“ιΜ
ως με θέση στο μιντιτιπὁ Με
· Ή (Με που “πιω
ιιις ιιρωφιρες... ἔ@ἐ
Δηλώστε συμμετοχη γιτι νε κερδίσετε
εντελώς σε πολυτελή ξενοδοχείο 'Εκ ΓΡ^ΜΜΗ
“ ιΙ= _ι λ ` ” Ζ ἔ`
Μπλοτοοὐκο 228 Β.Τζέλλο Κο πωσ  Ι _' ε ` . Π
τ.2ΔΔιο7ι923 | ρ [998Πῖ ροο[ ΧρΘΓιΘηςθ!
έ  7 ' . “Λιλ ι _