Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Φορο-σοκ σε αγροτικά εισοδήματα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΧΩΡ|Σ ΤΕΑΜ
θ| ΕΚΚΑθΑ|°|ΣΕ|Σ
ΚΑ| || '|Ρθ||ΑΤΑΝΑΑ β
ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑ! 7 ' ' ει'
5 4 ι
 . / ί
._ ε · _ῦ
'ϊ Δ
 ω: ..Μη
ΣΤ"Ν ΤθΥ|'|ί|Α.
Δ|ΩΞΕ|Σ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
σε χιλιόδες έκτακτης
«αντικαθεστω- αναγκης για 3
μήνες, η Βουλή
θα ψηφίσει
για τη θανατική
Ποινή `“`~
τικούς», σκληρή
εΠίθεση σε ΗΠΑ
και ΕΕ. αΠό
Ερντογόν
 νε '#88
Σκι-'Νικο ΕΝΤΑΣΗΣ ανοιχτα της γ
Σύμης ύστερα αΠό Πληροφορίες ότῖ
Τούρκοι κομέιντος θα εΠιχειρήσουν
να Περασουν στην Ελλαδα
κΑΤΑΡΡΕΕ|
η τουρκική λίρα,
στο τραΠέζι
εαριτα| εοητι·ο|5
λόγω της φυγής
καταθέσεων
_ _ " 7 Η =< _` :
3 ' ζ Δ · _>ἶ_`“ · ··· :
. `: Χ
Λ ' '
ι ι · ι · γ
Δ ι · Δ Πολύ σκληρα
Δ για να ηεθανει 7 σε
· · 0 ο ^·¦ · · · ' 2 Ο `7
£ΓκγκΛιοΣ Α|'|0κΑΑΥ|'|ΤΕ| ΤΗΝ |'|ΑΓ|ΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ 350.000 |'|0Α|ΤΕΣ
Φ0Ρ0-Σ0|(
σε αγροτικό
εισοδήματα
ΤΗΝ |Δ|Α ώρα Παραδέχονται Πως υΠερφορολόγησαν ανέργους
και τους ζητούν να
Πανε στις ΔΟΥ για να
βρουν το δίκιο τους!
ΜΕ Π0|0 κόλΠο
θα βαζουν φόρο
αΠό το Πρώτο ευρώ.
ΕΠιβαρύνσεις για
όσους αγρότες δεν τηρούν λογιστικό βιβλία
ΑγτΑΝογΝ το
συντελεστή αΠό 13%
σε 22% για 350.000
φορολογουμένους με
έσοδα αΠό γεωργικές
δραστηριότητες
ΠΔΕ Π'
ΠΔ ·ν 
" ν' ΔΔ.. ν ' Δ.Δι ' ¦Δ'_
·ι· ·ι.· “μμ ··ι· ω Η
Λήστειμαν 
 __=ΑραΒα πρίγκιπα .ι 
ί 'ί' Ι ΕΑ
' ·- . ι σας
τν  εις-στη Μυκονο' ς
~ - ' μ ζ: ' < 
Ψἔπ · ι .=.-Ι-'-;¦.ι“π: Ψ
κ-/%,,_ >_
 Π ¦  :ο
ι . · “Ξ = Δ
^ ^ 0 = `
' Ο Λ Η η' Ζ;; _ ι
· ι ι “¦ _- η - ε ο
· Δ . Τ
 -.$9 _
ι ' ζ ' Ο Ο Ο ' ' Ο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα