Πρωτοσέλιδο Ημερησία: "Χάθηκαν" 50 δισ.Recognized text:
”Μελ   Σ ΙΑ πωΜιηειΊ8ιηηι
|(ΑΟΗΜΕΡ|ΝΗ Ο||(ΟΝ(ΙΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 20 |ΟΥΑ|ΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ (του: ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20302 - Τ|ΜΗ Ι,ἔΟ ΕΥΡΩ
ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΕΣΒΗΣ: ΒΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧ00ΥΝ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΔΩΣΕΤΕ
Απειλεί η Αγκυρα για την έκδοση των «8»
Συνογερμό5 στην Αθηνα -Αγωνίσ και για το Προσφυγικὁ
«Πονοκέφαλο» προκαλεί στην
κυβέωησητοδιπλιῳατικύθρλερ
με την εκδοση ή μη των οκτώ
πραξικοπηματιών. 0Τοὐρκος πρε
σβης απελησε χθες με διατάραξη αλλά στησυνεχειααναακεὐασεπς
των σχέσεων των δύο χωρών,
δηλώσεις του › σελ. 28 - 29
Εξι συστάσεις
Νεες ανατροπές
στο εμπόριο με
συνταγη ΟΟΣΑ
Ο Μεταρρυθιιιση του θεουικου πλαισίου για την Προστασία του κατα να·
λωτη προτείνει ο 0ργανισιιος με
την «εργαλειοθηκη Νο 3» > σελ. 5
Μεταναστευσαν στα χρόνια της κρίσης 350.000 έως 42700 νέοι
«Χάθηκαν» 5 0 810 .
επιστημόνων
Ι . .
η Κ ΝΒ ῖ/ γ πχ ύ ,
/Ξ ΕΟΦ ά ./·
το ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
«Ο Μ ΚΑ| Η ΧΑΑΑΑ|ΜΑ»
Ερευνσ-σοκ γισ τη φυγή
Μ··ικ·-αΜ· | στα· Ε" Μ Μ ΜΜΜ · Μ
(στις χώρες υποδοχής)
Ειπ0υμίο μετανάστευσης
Εργαζομενοι Άνεργοι
49% 43%
Χαμηλοί ιοθοί - υψηλο
μη μισθο αγικό κόστος
Απουσία προοπτικής
επαγγελματικής εξέλιξης
ΑΕ" Μ σπάνπ .
ΜΜΜ απο επισης =ἶΞἔ$°κἔΜ%
Ελλήνων του Μαη στον· Μ "Εδω" Η"
από το ΜΜΟ κρακ σε ΧΜ
Εργοδότεε - ΓΣΕΕ
Συμφωνῖσ σε
5 σημείο γισ
τσ εργσσισκσ
Ο «Οχι» σε οιιαδικές
απολύσεις, κατάργηση
Βου και 14ου ρισθοά
ΜΙΝΙΜογΜ συμΦωνίαεργοδοαί›ν και 'ΣΕΞ
εξασφάλισε ο Ε Καιρουγκαλος. ενόψει
της δύσκολης διαπραγμάτευσης του
Φθινοπωρου για τα εργασιακά > σελ. 4
Προϋπολογισμὁε
Πλεὁνσσρσ
248 δισ.
στο εξσρηνσ
Ο Αυξημένα κατά 788 εκατ.
τα καθαρά έσοδά συγκράτηση δαπανών κατά 21 δισ.
κρασιού ιιρσί1ιισλσγισμωΜ
207 7
Α' ΜΝ Α' Μ
ΝΒ Μ·
Η ΑΥΞΗΣΗ των εσόδων. αλλά και η υπερσυγκράτηση των πρωτογενών δαπανών έφεραν το πλεόνασμα στα 2.48
δισ. ευρώ στο εξάμηνο > σελ. 6
Αξία Ελληνικών Εξαγωγών _'·.ῆ
Μ- Μ Π
1.3- ΜΜΜ· Β
οπ- Μ Ο
σε' Μ Ο
0.4' Μ ο
σε' Με· Β
0.4' ΜΜΜ Δ
0.4' ΜΜ- Η
σε' Μ ο
0.3' Μ ὁ
>σελ.3 _
Μη έκδοση αποδείξεων
Επσνερχσντσι
τσ συστηρσ
Ωρσρσ-πρσστιρσ
Ο Από 250 έως 500 ευρώ
το πρόστιμο για κάθε από·
δειξη που δεν θα εκδιδεται
το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Οικονομικών διορθώνει
το λαθος. με την κατάργηση των αυ
τοτελών προστίμων και επαναΦερει
τις αυστηρές κυρώσεις > σελ. 6
Εκλογικός νόμος: Απέχει η Χρυσή Αυγή - 179 τα «ναι» “σε