Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ἐΠσροοσἱσ του Βαγγέλη Μορινᾶκη και της διοίκησης του θρύλου τελεστηκε Χθες ο κοθιερωμενος
;σγιοσμος σος εγκστοοτοσετς του Ρεντη · Ολο οσο εγιναν στο σθληττκο κεντρο των πρωταθλητών
._ἀ. .ὰ.Μ
ο 77"” 370008  
20|0ΥΛ|ΟΥ2ΟΙ6. · .¦ Πέ · . ξ  
κοθομερινο . ν κ · ν . _
Αθλητική _ _ 
Εφημερίὁο. . “ ` · Ι
Δρ.ΦὑλλουΙθ2Δ. 3. .- ·Δ ή . , Τ, ¦ _
ΠΜ Ι." ε σδἩ°8.π¦ έ' Ϊ. η· ΞΒνΓ083Γ Οι Ισρση|λιν01 Πηρσν ευκολο ιοοΠρλ1τ1 [Ο Ο]
. η 4 < στην εὸρσ της Σερ1φ κσ1Προκρτθηκσν
' _ ' Ο' Ο · , . · ΠΛΗΡΕΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Πώς εΠτΠζττν.
~ | τι κΠ1Πωους ΠρεΠε1ντ1ΠροοεξΠο Θρύλος!
· ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ: Στο Ττρσσττὁλ
Χθες οκὰουτ των Πετρστωτῶν
Κ1νητ1κὁτητσ στον ούτω γ1τ1 ενἰσΧυση της επίθεσης ενὁΨε1 ΧὰΠοελ
- Μ αν , Υ· , , . · .φ _
ΣτοΧος να ερθε1 Πτ11κτης τ1ς επομενες ημερες · Τ1 1οΧυε1 με Αγ1ου,
Αλεσαντ1νἰ, ΡὁμΠσον9Κσνοὐ ··Κτ11ηεΠ1μονἡ των Ιταλών γ1ττ ΙτὅὐρμΠε! 
. ν Ι `
 η' " _ ΕΝΠΨΕ|ΠΠΝ ΕΣΑΚΕ
Ι Μ έ Πτντντὁημ·ο=ργἡτωνκτΒἩἔς
Ι λ ?Ο ” ΠΠ ω ΠΜ ° ΝΟΠΕ' ΚΟΠ ε
'   | ι ζ . φωτἔγρ:ὶικΞωρ=κτηω;ττκΜργμηση
. 'τ “ Ι . ο ~ _ η τωνπωνὡντοΜ.ΠοννΜπωλω
Η! Η] ΠΔ ΟΒίκτορὁοκιμοζε|Πωσπροκριμοτ|κὡνμετονΑτρ0μητο ' Έ | . -· γ .ΜΜΜΒωΜνεΜΜΜΜ“Μ
_ στοΠ£ριστἑρι·ΕκτύςοποστοληςΤοοω.Πουλίὁο,ΝτοΚΟστο ._ γ _ _ ῦ η η ' Ράλλης;-ΠὡςέωΜΜψηρ·υΜεωΜ
·Πορουοίο ΓΛΥΡΠΝ το μοτς·Συζητἡοος με ΕΡΤγπ1 τη μετοὁοοη ““ “” :Ί . ὁ"““ΡεἩ“°"ΠΙην°“Μ““"Μ““ἱ
“Ο ΟΛΥΜΠ||ΚΟΣ ΚΑΟΕ ΧΡΟΝΟ ΞΟΔΕΥΕ| ΠΕΡΠΟΤΕΡ| ΧΡΗΜΑΤΑ": "ΧΩΜΑ" ΑΝΕΣΗ' Η! ΠΑΟΚ Μ' |ΒΜ ΠΟΥ... ΗΟΜΕ' |"Α ΤΗΝ ΕΟ"|ΚΗ ΜΠΑΣ