Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
ΡΜ ΕΝΑΣ «ΜΠΟΜΠΕΡ»
ΣΤΟ «ΠΑΛΑΤΑΚ|» 
“ .3: ·ῖΑΝ|ΧΤΗ ΜΒ ©ΜΠΕ “η μ / _ ω Η ' =°¦====Ν^ἔΐ:ἐἑ
 Με Το" 'ΠΙΑΝΟ Ε"|θΕ"κ° · Ο . ~ α ι-ιΔιΜι·οΝι-ι τον, οι Αι>ιοΜοι
' ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΚΑ| ΤΟ ΡΕΚΟΡ ΤΟΝ ΤΡ|ΠΟΝΤΩΝ
Εκτιοιι-ιΣι-ιΣ τογ«ΔΑΣγΓιΞΝιΞιογ» Η 4 γ ' ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ. ΑΜΑ ΜΒΝΕ'
. οι ιιΡοΣΔοκιιΞΣ ΜΝ κιτΡιΝοΝ . Ξ' ¦ ι Στι-ιΝ ΑΝΑΜοΝι-ι ο ΧΑτκιΝΣ γ. ΜΜΜ
ΑΠΟ ΤΗ Δ|ΑΔ|κ^Σ|Α Ρ” Σελ 14715 Απόλυτα επιβεβαίωση του ρεπορταζ τικ «Μ»
 _ _ :Σ .Α Ϊ ὰ
Με ΑΡΗΣ
«ΒΛΕ"Ε|» ΝΒ ^
γ _ _ ¦ ς
' Στοιιε «κομμένοιιε»
ω β“σ¦κ°ί πόΧΟ¦ του Δρ" ι-ι ΑθΛΗΤ||(Η ΜΗΝΗΜΑ ·ιι-ιΣ ο. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤιΜι-ι: 1,30 Σ
' Αγωνία για Βεςένκοφ,
αισιοδοξία για ΜΜΜ
ΞΑΝ@Ἡ
_“_;οΜιιΞι·Ατ
' ΤΕΣΤ Γ|Α ΤΟΥΣ ΑΚΡ|ΤΕΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡ|Α ΜΕ Π|Ρ|Ν
ΟΕΡΟ|Α
Φ|Λ|ΚΗ Ν|ΚΗ
ΜΕ ΚΕΡΚΥΡΑ 1-Ο
Σ|ΓΟΥΡ|Α ΚΟΥΠΑ Γ|Α
ΤΟ «ΑΕΕ Ε( ΑΗΕΝΑ»
Μ Σελ 2,45
....... Γ
Π ΑΡΜΕΕΕΝ ΕΤΕ) ΜΕῖΑ@[Ρ@ΜΞ ©5952 «ΑΝ Ο ΠΑΟΚ ΠΑΕ' 
ΤΗΝ ΠΡΟΚΡ|ΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ, ΜΠΟΡΕ| ΝΑ ΠΕΡΑΣΕ' ΤΟΝ ΑΜΑ!»
Ψ τι! Ο ή `
Ε Ο @ ΜΑΝ ΜΝΜΑΝΝΠΜΣ ογΜι:Σι ιιιιΣ ο ιιΑοκ ι·ιι·οΜοΣ τιΑ
Ι · Λ|ΓΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗ ΛΕΓΚ|Α ΚΑ| ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΤΟΝ ΣΛΟΒΑΚΟ
Η | __ ι
γ|° ολα τα γ°" α' Π ΣΗΜΕΡΑ ΞΕΚΑ©ΑΕΠΖΕΠ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΧΑΤΣΗ|ΣΑ|Α - ΣΑΜΠΟ /
4.εν8εκἀ8ε= ""'πῶ7 "ο" ί] [ἶΠΑ@Εσ =· ΕΚΑΤΣΕ «ΨΑΧΝΟΝΤΑ|» Γ|Α ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΟΥ
ειναι οταν... αναμονη »ι Σελ 16,17 . 7 - . . ο . .9.3 .
η γ .-.¦.~Δ^ 7
 _,¦“...._¦=
.4. η
¦.¦ ,¦
γῇ ΛΥΣΗ ΜΕ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ! η “ έ ζ · 
,  ιιοΛγ κοΝτΑ ΣΣ ΣΥΜΦΩΝΑ. ΜΕΤΑ τιΣ χοΣΣιΝοοι·ΜιΝΣΣ ΣιιΑΦΣΣ > α ή : Ι ή _ Ο” η 
α ιιιιΞΣΣι κΑι ει·χττΑι ο ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ
α ιιΑιικιαΑΝΝογ - τογπιΑι·ι-ιΣ Στο Μποτσια 95,5: «ΟΕΛ0ΥΜΕ
ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ, ΑΣΚΟΥΜΕ Π|ΕΣΗ ΠΑ ΑΛΛΑΓΗ» 6 1Β7Φ Η Επ·°^" 7
' ΤΣΑΛ|ΚΗΣ Γ|Α ΓΕΝ|ΚΟΣ ΑΡΧΗ|'ΟΣ Μ ¦ 213 3 · Έ | π" ΑΜ Μ" "Η”
20 07