Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
1 · ` ξ
ΜΝ κο$ Αθ ' ε
ι η “
ε ` ιιιι ΜΝ ' . · 
 μ Η 'τον ι - γ Α;
ι , ¦ ἑΥ· .ὶ¦ι;ί
ὶ “ “ · *ε* ,ΕΞ ὶ:__“ δ Ν ή 1 ', ·7
Ξ? ' : .
"ΑΝΕΜΟΣ
Μέχρι μού αιώνων
Μ γιο τον Γάλλοι οι «ερυθρόλευκοι»
Ευκαιρίες για
μεγαλο ταμείο
ΤΑ ΛΕΦΤΑ
ΞΑΝΑ ΠΠ
ΤΗΝ". Α|ΓΚ
ί · ΔΕ" ΑΕΕ'
Πληρῶν0υν ο· ρεβάνς ί · .ο Κ _ι ή!
τοο β' προκριματικού . ι ¦ Ι ἡ ή
κο“Α ΜΜ“ΕΡΤΜΟΡΕΣ Ψ  .. « ° » Γ 
τι οΑ οτΜΕι ,ι ·
Η ΜΑΧιι_το έ
Ιντεπεντιέντε ντεῆ
Βὁῆε κόντρα στην
Ατῆέτικο Νασιονσῆ
ΜΔΤΣΟΜΕΝΟΣ |
Στο στοπ· ρ ι
 ΒροζιΜ έ
και φιλικα
, , Ι __ Το περιστατικό μου εᾶε
"°χλ#ΙσεΙ φ απο λιγους μηνες τους «πρσσΙΜοος» Σω. 5 η
ΜΜΕιΜ Ι ,
οποία' ΗΤΑΝ ΠΟΝΟΣ! _ 
.ν να. με; ΠΑ τι' ΒΟΜΒΑ °· .ή Ι
ΜΑΜΑ! Με... ΜΑΜΛΕο 
Ε|ΧΕ... ΜΑΤ' Ο ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΝΟΣ
ΜΜΜ" ΠΑ
 ΜΤΒ, ΜΜΕ! , κ 
ΜΙ @Μο ΑΜ ·
ο Γ3ωΥ;υΝΠΜΗ 
Δεν μπόρεσε η ΑΕΚ να Π
ει·ιεκτείνει τον δανεισμό του
Την αντίδραση των οΠο6ὡν .π μηύΠ° ΜΜΜ, "ου Πήγε
ΠεΡ'μέν°“ν στην Λεω να γίνει στον ΠΑΟΚ...