Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΜΒΜ ως ΔΕ'. Η Η"
"κι "8 ΜΜΜ. το ΜΒΜ
που Με" Μ το· 'ΜΜΜΜ
Γράφει ο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ Σελ. 2 :Ἡ
 ΜΜΜ|·"8 Μ
"πιω και ΜΗΝΩΝ·
Γρἀφε| ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΛΗΣ ω. 32
ΑθΛΗΤ| '68!
Τετορϊη 20 'ουλΙου 20" 6 / Φυλλο Ί23Ο (2430) / € ῖ.3Ο
ΠΜ ΜΜΜ από Μες Ισ πΜνει·ιΜ,
ο ΜΜΜ ΡονΙρἰνκ81
| ΑΥθΠΚΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ Με ΤΗ Β|ΖΑ
ΤΟΥ ΑΛΓΕΡ|ΝΟΥ ΣΤΟΠΕΡ Κ' ΕΡΧΕΤΑ| ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Μ ΑΠΟΨΕ (ΤΞ30, ΝονΑἐηΧΜΕ ΤΟΝ @Η ΛΕΜΕΣΟΥ
Σ·ΤΟ.ΤἐΚΛΕ|ΣΜ_ΕΝ@·ΤΩῇθΥΡΟΝ,'ΓΗΠΕΔΟ
ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ο ΣΤΗ!ΑΠΟΣΞΞΛΗ ο ΛΛΜΕΙΔΔ