Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ
 ΕΠ] [ΤΕΡΜ Η ΜΗ]
 ΚΜΥ""" Μο ΤΗΝ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΜ ΤΩΝ ΜΠΑΜΠΗΣ' Μ·ΜΜωε ·.·ΤΜ27π Μ: Τ ω Ε
τ ΜποΡ.ΑΜΑο
ΜΣεΕκΑ8ΑΗΣΕ
Μ: Μ ΤΑΝ ΜΑΜ
' ' '
Α"0ΚΑΑΥΠΤΗΡ|Α ΑΠΟΨΕ ΣΤΗ ΛΕΩΦ0Ρ0 ΠΑ το ΝΕΠ «ΤΡ|ΦΥΜ|» ΗΠΡ0ΣΤΑ ΣΤ0Η ΚΠΣΗΠ ΤΜ
ΔΕΗ ΜΜΕ' ΣΧΗΗΑ Ο ΣΤΡΑΗΑΤΣ0Η| ΚΑΤ Η_ΣΡ|ΗΕΗΕ| ΗΑ ΑΕ' ΠΑΜΕ
ΦΡΕΣΚΑΑΑ ΑΑ' . .. ΤΜΑ ΣΗ ΜμΕ' Α|Κ ΣΤ ΒΚΧΒΑΗΗΣ
ΜΑΠΑ|ΜΑΗΜ '
Β; ΜΜΠΑΜΕΜ -_ - ΜΜΜΜΑ°ΜΜΜΜ
 Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΒΗΤΠΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΑ ΑΕΠΤΠΜΕΡΕ|Α Η!" ΚΑΗΕ| ΤΗ Α|ΑΦΠΡΑ ΣΤΗΝ ΝΕΝΕΣ!! Μ" Ι
“ ΚΑΙ ΑΝΑΑΥΕ| ΤΑ ΣΜΗΜΑ ΑΕΑ0ΜΕΝΑ ΠΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ Κ|ΗΗΣΕ'Σ ΤΗΣ ΚΑΕ ΠΑΝΑΒΗΝΑ|κ0Σ
1 Ψ; - -- ~ Η ' · ~ Η 7 ·
-' ἶΑ
η @ΔΕ
Τ' ΚΠ|ΤΑΖΕ| Ο ΗΕΑΠΥΑΑΚΗΣ ΚΑ| Γ|ΑΤ' θΑ ΗΡΕΗΕ|
ΗΑ ΚΡΑΤΑΜΕ. . _ Μ|ΚΡ0 ΚΑΛΑΒ| ΠΑ ΠΕΡ|ΠΤΠΣΕ|Σ ΠΑ|ΚΤΠΗ
ΤΗΝ ΗΔΗ ΔΕΣΜΕΥΠΗΤΑ' ΜΕ ΣΥΜΒθΑΑ|0 _ _ _
ΜΟΥ Η ΗΕΒΣ
|||Η|θ||ΝΗΤ|ωΣ
ΚΚ ΜΜΜΠΗΜΜἩΜ'ΑΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα