Πρωτοσέλιδο Γεγονότα της Αχαΐας:Recognized text:
Ανοησίες
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 |ΟΥΛ|ΟΥ 20 |6
|ΔΡΥΤ|·|Σ Τ. Σ|'|ΛθΛΡΛΚ|·|Σ
ΕΤΟΣ 291 Ξ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 7207 ·Τ|ΜΗ |€
Ρυθμίσεις Το βαρος στο ΡωμΚονταιθήιστα η
Ι · - ε φ". ι. Ι Ι 4
τιυροδανειων ~ < η τη ΧΥΤΑ Φλοιςα Αυτοδιοικησης
τειιιΔΜ · ' ·. τειιιΔΑ5 ι ““ ΣΕΛ|ΔΑ|4
«Άφρονες Ι
οδήγησαν σε
αποβιομηχανιση» _ ο _ . ο. Ν  το Ο
η _  ί Κρούσμα _ Τ· _ Ρ· η ··° 
Τ Ο! οζώδους γ ή “ ι.
δερματίτιδας ` ι Ι ¦ Ι· η ί
εμφανίσθηκε · || ~ ¦ θ
σε Βοοειδή  
στην ορεινή .ι ο! η __ , -› ψ  `
Τι δάλωσεο Τέρενς Κουίκ Αη”όλεΙα Ν ' “ ή " 7 γ Ε “
κατά τη διάρκεια επίσκεψής “ 7  · π
του στην Πατρα ΣΕΜΜ3 Το νόσ"μα
προσΒάλει
τον άνθρωπο
Περιορίστηκε
Μυστήριο με τη διπλή
εξαφάνιση στην Ηλεία
Πατέρας και κόρη
αννοοόνται από το Σάββατο
η μετακίνηση
των Βοοειδών
από την
επίμαχη
περΙ0χ“ τιειιι2
Υδατοδρόμιο στην Πάτρα Συμφώνησαν
Ερικρίθηκαν οι  'ία'
Περιβαλλοντικοί εργ080Ἑες
Όροι Λειτουρνίας
του, εντός του
λιμανιού
ΣΕΛ|Μ 6 ΣΕΛ|ΔΛ 9
Η ΤΖΑΖ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΙΒΟΥ
ΒΡεῇἙ;:ν:Ἐ:$Ἡ η Συναυλία Συναντήθηι(αν
Πατήστε «Μου αρέσει» & τα ΓΕΓ0Ν0ΤΛ   
θα φροντίσουν για την ενημέρωσή σας ΗΛ " ΕΛ Η
Ερνασίας, στη συνάντηση
με τον Γ. Κατρούνκ
ΣΕΛ|Μ 4