Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυ κλοιό Μή
ΚΩΔ|κΟΣ:6ι97 ΗΜΕΡΗΣ|Α ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 |ΟΥΛ|ΟΥ 20] 6| ΕΤΟΣ Τ60 | ΦΥΛΛΟ 3.768 | Ο¦5Ο ΕΥΡΩ ΕΚΔΟΤΗΣ·Δ'ΕΥθΥΝΤΗΣ ΠΛΝΛΤ'ΟΤΗῖ Η. ΚΑΡΑΝ'ΚΑΣ
Με αιτία και αφορμή την παρουσίαση της προτασεως για την αξιοποίηση της
σμιίριδας¦ ο υπουργός Περιβαλλοντος 8 Ενέργειας¦ Πόνος Σκουρλέτης¦ προέβη
σε αξιοπρόσεκτες δηλώσεις μιλώντας στον Μεσόγειος "084 στο κόκκινο και
στην «κ». «ολοκληρώθηκε η διαβούλευση του νέου νόμου που θα διέπει το
καθεστώς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ο οποίος θα ψηφιστεί μέσα
στον |οιίλιο>>¦ υπογραμμισε ο κ. Σκουρλέτης...
Για τα αιολικό πόρκα... 
«οι μπορούσαμε ιο λογο , έ ,
οιολλοιιιιιιο `
 .. τοιοζιοιιοίηοη“
ι ο ιιοιιοιωι
 :Τι ί
  Η  ροχοιηοιδωι»
Στις 25 'ουλίου
ξεκιναει την
λειτουργία του
το αεροδρόμιο
Πόρου
Η ΑΠΟΤ|ΜΗΣΗ ΤΟΥ Τ Τ ου ιτΑΝκΥκΛΑΔικογ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑκΑΔι-ιΜιοΝ ΠΟΔΟΣΦΑ|ΡΟΥ ΜΕΣΑ
ΑΠΟ "ΤΑ ΜΑΠΑ" ΤΗΣ Δ|ΟΡΤΑΝΩΤΡ|ΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΣΕΛ. 9
Μεγαλη Θ
γιορτή του
Μικρού Ε
ποδοσφαιριστή
Ξεχωριστή στιγμή το
7ο Φεστιβαλ Πατόιτας
Ναξου ή τιμή που
αποδόθηκε στον Μανώλη
Μπαρμπερόική για τη
προσφορα του στο
νήσιωτικό τραγούδι
Χτυπητες "παραφωνίες"
στο καταφύγιο Ναξου...
" ι ο· Ο % ιοί Ο Ρ Ρ Ξ Σ γ
ευεΜε ακοή”
εκλεπτιΣΜεΝεΣ ΓΕΥΣΕΙΣ
1αοαροπλαστιιιη οργάνωση δεΕιώσεων
...μια απο τω Μυνέρ Με Ναμούρ
'Εναντι Εθνικής Τραπεζας, ΧΩΡΑ Με”
ΤΗΛ:2285027530-6956]00736 νννννν.ννεαα|πΜκοε.κ
Χώρα Νύξ0υ¦ Τηλ. 2285027530
ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΑ¦ ΧΑΝΟΝΤΑ| ΛΕΦΤΑ από τον κορβανα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου¦ κύριοι αρμόδιοι στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και οτον Δήμο Ναξου & Μικρών Κυκλαδων. .. ΣΕΛ 3
ΕΔΡΑ: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 843 00 ΤΗΛ.: 22850.2468Ί¦ ΕΑΧ: 22850235] Τ¦ ΝΝ: 69743] Τ.26Ο ε-Μιι:ιΜο@ιῳκιεαικι9ι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα