Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΟ" Ο
ΜΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΜΜΜ Πρόσκαι
ρες νεφώσεις έως τό απόγευμα κυρίως
ρειοι στα δυτικα 3 μέ 5 καί στα ανατολικα
6 μέ 7 μπωφόρ. 'Η θερμοκρασία έως 33β.
στα ηπειρωτικα. Οι ανεμοι θα πνεουν βο- · '
, Τετάρτη 20 Ίουλίου2016
'· Ήλιου προφήτου του Θεσβίτου
ο Πανσέληνος
. ' . Ο Ἀνατολή ἡλίου θ.19'- Δυσις 8.44'
Ἀριθμ. φυλ. 40508 | Τιμή 1,50 θ
Ἀμερικής 9, ΤΚ. 10872, Ἀθήναι, ίηίο@εειίαηοννε.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, σας: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 1230ν
°Οδηγούμεθα
σέ νέο αδιέξοδο
Μ ω Μ
η οι” ώ”
μ*·α ὴΜΜΗϋ
κΜἀΜΜ
Ευκαιριακός
έκλογικός νόμος
Τό ριψοκίνδυνο παίγνιο του κ. Τσίπρα
ΕΝΑΣ εκλογικός νόμος καθορίζει
επί τής ουσίας τρείς βασικές παραμέτρους, καί, κατα συνέπεια, προσφέρειτρίαπεδίαγιαπαρεμβασεις
καί αλλαγές:
1) Τόν ακριβή μηχανισμό μέ
τόν ὁποῖο οἱ ψήφοι τών πολιτών
«μεταφραζονται» σέ έδρες στό
Κοινοβούλιο.
Ζ) Τό μέγεθος καί τόν αριθμό
τών εκλογικών περιφερειών.
3) Τήν μορφή τών υποψηφιοτήτων, αν δηλαδή, επί παραδείγματι,
επιλέγονται από λίστα ή αν ὁ ψηφοφόρος βαζει σταυρό προτιμήσεως ελεύθερα σέ όποιον επιθυμεί ή
αν εφαρμόζεται καποιο μεικτό σύστη μα.
Ό Πρωθυπουργός, Ἀλέζης Τσίπρας, επιδεικνύοντας μια αδικαιολόγητη εκ τών πραγματων βιασύνη
για τήν αλλαγή του εκλογικού συστή ματος, δέν τή ρησε ούτε τα προσχήματα: Παρενέβη μόνο ώς πρός
τό ένα από τα τρία πεδία, αλλαζοντας τό εκλογικό σύστημα στήν
κατεύθυνση τής απλής αναλογικής
- μία κίνησις, μαλιστα, υψηλού ρίσκου, όπως πολλακις έχει επισημανει ή «Εστία».
Ούδόλως απασχόλησε τόν κ.
Τσίπρα τό γεγονός ότι ή 'Ελλας διαθέτει τήν μεγαλύτερη εκλογική
περιφέρεια στήνΕύρώπη, αυτή τής
Βί Ἀθηνών, μέ 1,5 εκατ. ψηφοφόρους καί σαφώς ανομοιογενή σύνθεση: Εἶναι προφανές ότι τα ζητή ματα πού απασχολούν π.χ. τούς
πολίτες τής Ἀγίας Βαρβαρας, τής
Πεντέλης καί του Ἀλίμου εἶναι διαφορετικής φύσεως. Εἶναι γνωστό
δέ στούς πολιτικούς κύκλους ότι,
για να εκλεγεί καποιος υποψήφιος μεγαλου κόμματος στήν εν λόγω
περιφέρεια, πρέπει να δαπανήσει
για τήν προεκλογική του εκστρατεία τουλαχιστον 100.000 ευρώ.
Ούτε, φυσικα, απασχόλησε τήν
Κυβέρνηση τό ενδεχόμενο να διε
ζαγαγει ένα διαλογο για τήν πιθαγή αλλαγή του συστήματος πρός
τήν κατεύθυνση τής αυξήσεως του
αριθμού τών λεγομένων βουλευτών
επικρατείας, ώστε να προσελκύονται δυνητικα στήν Βουλή προσωπικότητες εκτός του «κλασικού»
πολιτικου συστή ματος.
“Οπως σημειώνει ὁ σπουδαίος
μελετητής τών εκλογικών συστηματων Τζιοβαννι Σαρτόρι, «τα
εκλογικα συστήματα είναι ἰδιαιτέρως καταλληλα όργανα τής πολιτικής μηχανικής πού επιτυγχανουν
σημαντικές πολιτικές καί κομματικές επιδρασεις». 'Η εργαλειοποίησις του εκλογικού νόμου ώστε να
προσφέρει στόν ἴδιο καί στό κόμμα του βραχυπρόθεσμα πολιτικα
όφέλη ήταν ή μόνη έγνοια του κ.
Τσίπρα. Για αυτό καί εφερε πρός
ψήφιση έναν εύκαιριακό εκλογικό νόμο, πού εκτείνεται σέ μιαμιση
σελίδα όλη κι όλη, καί, καθώς φαίνεται, θα εφαρμοσθεί από τήν μεθεπομένη εκλογική αναμέτρηση.
Περαιτέρω λιτότης
σέ εΙσπανία καί Πορτογαλία
Νέοι φόροι καί «παγωμα» δαπανών στήνῦΙβηρική
ΤΗΝ ΥΣΤΑΤΗ προσπαθεια για
να αποφύγουν τίς κυρώσεις τής ΕΕ
σχετικώς μέ τήν παραβίαση τών δημοσιονομικών κανόνων κανουν ή
°Ισπανία καί ή Πορτογαλία. Ἀμφότερες δεσμεύθηκαν ότι θα λαβουν
περαιτέρω μέτρα προκειμένου να
μειώσουν τό δημοσιονομικό τους
έλλειμμα κατω από τό 3% του ΑΕΠ,
όπως προβλέπει τό Σύμφωνο Σταθε ρότητος καί Ἀναπτύςεως.
'Ήδη ή Μαδρίτη δεσμεύθηκε
για αύξηση κατα 6 δισ. ευρώ τών
φόρων πού επιβαλλιονται σέ έταιρεῖες, αποφεύγοντας τουλαχιστον
σέ αυτό τό σημείο να ανακοινώσει περαιτέρω περικοπές στίς δη
νική πρόνοια. Κατι τέτοιο ενδέχεται να δυσχέραινε τίς συνομιλίες του °Ισπανου Πρωθυπουργού
για τόν σχηματισμό κυβερνήσεως
συνασπισμου μέ τα αλλα κόμματα.
'Υπενθυμίζεται ότι ή °Ισπανία παραμένει χωρίς κυβέρνηση από τόν
περασμένο Δεκέμβριο, καθώς ουτε
οἱ εκλογές του περασμένου μηνός
έδωσαν τήν αύτοδυναμία στόν Μαριανο Ραχόυ.“Οσον αφορα στήν
Πορτογαλία, ή κυβέρνησις μειοψηφίας τών Σοσιαλιστών ανεκοίνωσε ότι θα «παγώσει» τίς δημόσιες δαπανες κατα 346 έκατ. ευρώ.
Ύπενθυμίζεται ότι ή διαδικασία κυρώσεως εναντίον τών δύο
καί οἱ σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται στα τέλη του μηνός. Πρόκειται για τήν πρώτη φορα στήν
ἱστορία τής ΕΕ πού εκκινεῖται ή εν
λόγω διαδικασία. ῦΕκτιμαται, παντως, ότι ή Κομμισσιόν δέν θα εξαντλήσει τήν αυστηρότητα της καί
θα προτείνει ένα συμβολικό πρόστιμο λαμβανοντας υπ, όψιν τίς
προσπαθειες πού κατεβλήθήσαν
από τίς δύο χώρες στό παρελθόν,
τίς νέες δεσμεύσεις πού εξήγγειλαν στίς αἰτήσεις τους καί τήν επισφαλή πολιτική κατασταση στήν
ΕΕ. ῦΕπίσης, αναμένεται να τούς
δοθεῖ παρατασις ενός επί πλέον
ετους για να μειώσουν τα ελλείμματα τους από τήν στιγμή πού θα
Ἀπελπισίας
διεύρυνση
Γραφει ΜΜΕ 
ι. Το ΦΥΛΛΟ της «Εστίας» της 28-24/5/15 είναι
ίστορικό. Προβαλλει, πρωτοσέλιδα, τήν διακήρυξη της Θεσσαλονίκης (18.914). Είναι ή θέση
μαχης του Συριζα πρός καταληψη της αρχης.
Είναι αρθρωμένη: ι. στήν όνομαστική μείωση του
χρέους καί Η. έπίσης στήν έξόφληση του υπολοίπου υπό ρήτρα αναπτυξης. Δηλαδή ότι θα πληρώνουμε -μόνον- από περισσευματα. Ουδέποτε από τό υστέρη μα μας (ι ! ι). Αυτα τα ὡραία έλεγε ό Συριζα.Ἐτσι σήκωνε κυματα ενθουσιασμου.
ιι. Στίς Βρυξέλλες τήν 18-14.7.15 κατέρρευσε. Οί εταίροι πρωτοστατουντων των Γερμανών
ζήτησαν ξερα από τήν 'Ελλαδα να φυγει.Ἐσβησαν όλες τίς διακηρύξεις ὡς αντίθετες πρός τίς
ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 'Ο Συριζα παλευε
μόνον για να μείνει στήν Ευρώπη όχιγια τό πρόγραμμα του (Νη.
'Η ακραία θέση τών πιστωτών έγινε κεντρικό έπιχείρη μα. 'Η ρήτρα αναπτυξης πηγε περίπατο. Ἀποδεχθήκαμε πληρωμές από τό υστέρημα μας, μ' έπιβολή πρωτοφανώς βαρειας φορολογίας. Δεχθή καμε (καί) κατι τό μοναδικό. Τόν
<<αυτόματο κόφτη». Δηλαδή -αυτοματως- να
περικόπτ0νται (καί) μισθοί καί συνταξεις. Αυτό,
βέβαια, έαν οί έν γένει είσπραξεις από ίδιωτικοποιήσεις ή φόρους κ.λπ. καθυστερουν Οι!). το
συ μφωνο Θεσσαλονίκης καταξεοχίσθηκε. 'Ο Συριζα μας πηρε στό λαιμό του.
ιι'. Λαβαμε γευση καί των <<συριζαϊκών ίδιωτικοποιήσεων» στήν περίπτωση ΟΛΠ. 'Ο αρμόδιος υπουργός δρομολόγησε τήν διαδικασία.
Συνέχεια στήν σελ. 8
ζο πού απεφάσισε νά περάσει μία διάβαση πεζών
χωρίς νά έχει προσέξει
ότι είσέρχεται σέ χώρο
όπου γινόταν ποδηλατικός αγών! Καί οί μέν
πρώτοι τόν είδαν; έκαναν
Ο Στό Μόντε Κάρλο θά
δημοπρατηθεί ένα από
τά ρολόγια πού φορούσε ό Τζαίημς Μπόντ.
Πρόκειται γιά ένα ασημένιο Ποία( μέ έναν μοναδικό χρονογράφο εἰδικά σχεδιασμένο από τά
έλβετικά κοσμηματοπωλεία ΒιΙσΙ18τετ γιά τόν
Τζώρτζ Λαίηζενμπα πού
πρωταγωνίστησε ώς ὁ
θρυλικός πράκτωρ τού
Ίαν Φλέμινγκ στήν ταινία τού 1969 «Τζαίημς
Μπόντ, πράκτωρ 007:
Στήν ΜΜΜ τῆς ΑΜ;
Μεγαλειότητος». Ἡ τιμή
του αναμένεται νά υπερβεί τίς 200.000 
· Στήν Φινλανδία έγινε μία διαφορετική δημοπρασία. Μέ αυτοκίνητα τής σοβιετικής
ἐποχῆς, πού εγκατέλειψαν πρόσφυγες. Οί πρόσφυγες πού ζητούν άσυλο στήν ΕΕ είσήρχοντο
στήν Φινλανδία μέ ποδήλατά αλλά οί Ἀρχές τό
απαγόρευσαν λόγω τών
σκληρών καιρικών συνθηκώη καί έτσι αγόραζαν
παλαιά αυτοκίνητα γιά
νά περάσουν. "Ενα νεύρα
έπωλήθη στήν δημοπρασία έναντι 640 ευρώΙ ενώ
ένα Ιερέα τού Ι 970 έναντι
· Θά μπορούσε κανείς
νά τό όνομάσει ντόμινο!
Ό λόγος γιά έναν Κινέ
έλιγμό καί τόν απέφυγαν.
Όμως έν συνεχεία ένας δεν
τό κατόρθωσεΙ εθτεσε καί
ακολούθησαν δεκάδες, μέ
αποτέλεσμα στήν μέση
τού δρόμου νά δημιουργηθεί ένα «βουνό» από
ανθρώπους καί ρόδες...
Καί έξι άνθρωποι βρέθηκαν στό νοσοκομείο βαρειά τραυματισμένοι.
Ο "Ενας καλλιτέχνης από
τό Λουξεμβούργο έγκατέ
στησε έκατοντάδες κούνιες
πάνω από έναν εμπορικό δρόμο τής πρωτεύουσας! Συνολικώς στήν όδό
Φιλίπ Με καί στήν λεωφόρο Ντέ λά Πόρτ Νέβ,
κρεμάσθηκαν 450 ξύλινες
κούνιες, σέ διάφορα χρώματα καί σέ ύφος πού δεν
μπορούν νά τίς αγγίξουν
οί περαστικοί Τό «έργο»
θά παραμείνει έκείέως τόν
Αύγουστο. Διερωταται
κανείς τί είδους «νέα έμπειρία» προσφέρει αυτόΙ
όπως υποστηρίζει ό καλλιτανηε Μάξ Μέρτενε;
· "Ενας Τούρκος έτπχειρη
ματίας δημιούργησε τόν
πιό πρωτότυπο φράκτη
πού υπάρχει στήν πολυτελή βίλλα του στό Τσεσμέ, στήν Σμύρνη. Αυτός
δέν είναι παρά ένα ενυδρείο μήκους 50 μέτρωη
γεμάτο μέ περίπου 1.000
ψάρια, χέλιαΙ χταπόδια χελώνες κ.ά.”|ΞτστΙ τό
σπίτι του έγινε δημοφιλές
τουριστικό αξιοθέατο.
Ζ μόσιες υπηρεσίες καί τήν κοινω- χωρών ξεκίνησε στίς 7 °Ιουλίου, ανακοινωθούν τα πρόστιμα.
Σ ί Τ" < ί
ημερα ης ημερας
Μ”'"ω Κ ι | Σ ι |
οἱ Έλληνες Πού “Τα ανιγγος και τουρναρη γωνια...
ναστευσσν λόγω κρίσεως απο το 2008 καί μετα Μ“ὴΜ”Μ ΜΜΩ'*ὐ Μὴ·Μ·_ὑ
υπολογίζεται ότι ὡφέλη- καιω-ηη" Μ”“ ω Μ Μ Μ η ”ἰΜ·* *Ο
σον τίς χώρες υποδοχής ”“Μω_ 'Μὴ Μωβ ωΜΜΗ“ἡ
μέ περισσότερο ἀπό 50 “ω-ωω ·ψψω“ω ·ω“·Η·ω Μωη”ω
δισ. Μ· ΜΜΜ· Μ·“”· "Μ“ΠΜ' ὑ~*Λ·“
Μ”ωω Μ Μ· _ῆ_-···Μ_ “'μ__ῶ
Μ ΜωΜΜὡ __ω··” ωΜΜὡΜΜ Μ μ' Ι 'Π *ώω·*“” ”*- ή “·ῇή*Μ °
αννιτα γισ Με· ΜΜΜ·“ Μω·”·· -ω·μω“ Μ¦.““==
'δη (0010» ν°ρκωἩκων _Μ-~ *"Μ“ω *κω·ω η. Μ
εντος Του Απο. Μ· · ἡ· _Μ _ ”-*·*”” ·ηΜΜ·Ρ
_ ω"- "'"_“ | ΠΜ" | ρ
ΜΜΜ η·Μ”Μ Μ_”~““ “ωωω·ω ”ΜΜΜ
ο” ωω·ω*ω· Π”*ἀ" Με” ω- ὴη'ὐ_
·οἘρνΤογόν ησρσμένει ΜΜψΜΜ· ”ωὴ·Μ'· “ὐ*”ηω _Μ_“·
στήν Κωνσταντινουπο- Μ ω ω Μ “ῶ”_··"Μ |#”Μ“" ρ
λη ένα συνεχίζονται οι ”_·*·ω ὡω”ωω· ωΜ·
διώξεις αντιπαλων του. ω”ηωμ ω·Μω Μ” ΜΜΜ· -ηΜ_ω·
'Επίσημο οίτημσ για τήν ··Μ|ωΜ ·ΜΜ·ϋ Μ*·ω*“
έκδοση Γκιουλέν- Η' ακα” ΜΜ“ωω -ω”ωω”
·|··* ..·Μ-ω_. 'λ“_Μ
ω...” Η“Μ_· _" “_`_·
; :ο Μωμη· Μὴ”φ η '-__'Μ'
φ μωΜ·_ω· ·*-ω”· κμωΜ·ῳ Μ
γ __““ ωωηΜαΜ '·ψό·ὑΜ "Μ
ο 7 η οι η,
Διαβάστε τά ἄρθρα
«Αύτοσχέδια σχέδια»
ΜιΜ(σελ. 3)
«Μεταλλαἔεις Τουρκίας»
ΑΜΒ-ψ (σελ. 5)