Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3316O • TETAΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

∆ιατηρήθηκε η επέκταση της Γραµµής 4 του Μετρό µέχρι την Αγία Μαρίνα Ηλιούπολης

«Ο Β. Ντηνιακός
στήριξε στις
εκλογές τον
εκλεκτό του ΚΚΕ»
Ανακοίνωση του επικεφαλής
της παράταξης του Χα δαρίου
«Συνεργασία Πολιτών».

Απόφαση...
σταθµός

ΣΕΛ. 8

Οι όροι διοργάνωσης
του πανηγυριού
του Προφήτη Ηλία
∆ήµος Αγίας Παρασκευής.
ΣΕΛ. 2

Τον Νίκο Γούναρη
τίµησε ο ∆ήµος
Αµαρουσίου
Πρόθεση της διοίκησης
να δηµιουργήσει
και µουσειακό χώρο.
ΣΕΛ. 11

Την δηµοπράτηση εντός του 2016 της Γραµµής 4
του Μετρό της Αθήνας εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά την οµιλία του στο Μουσείο της Ακρόπολης.
Συγκεκριµένα, ο κ. Τσίπρας εξήγγειλε τη δηµοπράτηση του πρώτου τµήµατος της Γραµµής δηλαδή το τµήµα (Άλσος Βε κου -Γουδί) για 14 σταθµούς, εκτιµώµενου προ πολογισµού 1,5 δισ. ευρώ η οποία και θα εξυ-

πηρετεί συνολικά 200.000 επιβάτες.
Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην επίσηµη σελίδα του Μετρό, η Γραµµή 4 είναι µία αυτόνοµη
Γραµµή σε σχήµα U η οποία θα έχει ανταπόκριση
µε τις υφιστάµενες γραµµές, Γραµµές 1 (στους
Σταθµούς Μαρούσι, Περισσός), Γραµµή 2 (στον
Σταθµό Πανεπιστήµιο) και Γραµµή 3 (στους Σταθµούς Ευαγγελισµός και Κατεχάκη). Στη Γραµµή
αυτή προστέθηκε ο κλάδος Ευαγγελισµός – Παγ-

Έργα 100.000 ευρώ στα σχολεία

«Άρωµα Μαστίχας»
Εκδήλωση από τον Σύλλογο
«Πυργουσών Αττικής»
σε συνεργασία
µε το δήµο Χα δαρίου .

ΣΕΛ. 3
ΣΕΛ. 11

Με 13 θέµατα στην ηµερήσια διάταξή του συνεδριάζει, σήµερα, Τετάρτη 20
Ιουλίου 2016, στις 17:15, το δηµοτικό συµβούλιο Ηρακλείου Αττικής.

κράτι – Βύρωνας – Υµηττός – Άνω Ηλιούπολη (Αγία
Μαρίνα) που ουσιαστικά αποτελεί τµήµα της νέας
Γραµµής 5, καθώς και οι επεκτάσεις Μαρούσι – Λυκόβρυση και Άλσος Βε κου – Περισσός. Ο ∆ήµος
Ηλιούπολης, µετά την παραπάνω εξέλιξη εξηγεί
πως πέτυχε µε τρεις διαδοχικές κυβερνήσεις να
διατηρήσει την επέκταση της Γραµµής 4 του Μετρό µέχρι την Αγία Μαρίνα Ηλιούπολης.

ΣΕΛI∆Α 9

∆ΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ
ΕΡΓΟ ΤΗΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ
Στις 30 Αυγούστου
2016 δηµοπρατείται
από την Περιφέρεια
Αττικής η κατασκευή
αγωγού οµβρίων επί
της Λ. Αθηνών για να
αποφευχθούν τα
πληµµυρικά φαινόµενα
που έπληξαν κατά το
παρελθόν τις περιοχές
του Χα δαρίου και του
Περιστερίου.

ΣΕΛ. 9



Τελευταία νέα από την εφημερίδα