Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"Θέλουμε λίγο
από τους πολλούς
και όΧι πολλά
Ο 0 Γιώργος
0 | ` Αμβροσίοιι
ιἑΞ Π ε Ύ' ]` . σχολιάζει
έ'  Δ τη. ο
ΛΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3579 - ΕΤΟΣ 130 ΤΕΤΛΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΤΙΜΗ 060 ΤΗΛ: 24410 80888
 από τους λίγους"
Λένε οι κάτοικοι του Λ.Λ. Σταυρού του Λημου Καρδίτσας, μιας και ενάμιση μηνα τώρα είναι χωρίς νερό και
οι αρμόδιοι δεν κάνουν τίποτα για να λυθεί το πρόβλημα
Η ΛΕΥΛΚ μιλάει για υπερκατανάλωση από κρυφές
παροχές και πότισμα κήπων, αλλά δεν κάνει τίποτα για
να πιαστουν οι παραβάτες
Μιλάει στην ΛΛΗΘΕΙΛ ο πρόεδρος του Τ.Σ.
κ. Λπόστολος Οικονόμου και μας λέει ότι είναι
πλέον θέμα δημόσιας υγιεινης και πρέπει
να λυθεί άμεσα το πρόβλημα
Σελ. 5
ΠοΝπομός
ο Εκπολιτιστικός
Μορφωτικός Συλλογος
πέος...
Βρέθηκε στο Μάρκο Καρδίτσας
όπου κόρειμε το εφηβικό τμημα
του Συλλόγου ως 12
ΕΜΕΝΑ, σιιιιειιζει γιτι |3ιι τροπή τις μεγάλες
τπς προσφορές“.
Δηλώστε σιιιιιιετσκιι γισ ιισ κερδίσετε
εντελώς σε πολυτελή Εειισθσκείιι
Μπλοτσοόκο 22 8. Β. Πέλλα: λ Κορ6ίτοο
τ. 2ΔΔ]0 71923
(λ 4'ΐ ζ