Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Προκαλεί η Τουρκία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 πω" 
, 2 “ β
Ξ · ζμ ¦
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑ ΦΟΡΟΔ|ΛΦΥΓ
@Μ [ΞἙΕ3Λῖ[ΞΣ ΤΟΥ ΤΠ)ΞΝ@Υ
Ανήῆ|κος Αφγανός
ο «μοναχ|κός Πύκος»
με το τσεκούρ|
στη Γερμανία
› ΣΕΤΕ 24
· · · · ·
· · · ·Δ
Ο" Ο '
' ' Ο Ο '
Π=ΠΚΠΤῶ ΣΥΡΜΑ, 
Μ£ΖΞΥΕΠ «2630» ΤΜΑ
ΠΠἩῶἩ ΠΝῶΛ©ΠΕἔἩ
ΣΩΣ|Β|Ο
σε ΓΑ|'| και
ο '3 ζ μμ
Ρ" ΕΏΠΣ9
Π ηΦ© η Φ
ΕΜ α Ωω Δέἔ
"ΜΑΥΡΟ" ΣΤΟ ΜΕθΑ,
ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒ|Δ|·|Σ
κΑ|... κγΠΡ|ο|
Γ|Α Τ|Σ ΑΔΕ|ΕΣ Τν
› ΕΕΔΕ 8
ΤεταρτΠ 20 |οωλίοα 20] 6 - Αριθμός φώλλοα Ί.937 - Τιμή 1,30 € - Νωω.ε|επ|1εΡοεῳμοε¦Ε
ν ΕκΉμήσε|ς γω δ|αρροή ΤαλένΤων
0311608 - =)5.ΞΟΤὁΙ
35Ο.ΟΟΟ-Δ27.ΟΟΟ
ΣΥΜΒΟΛΗ
ΕΛΛΗΝΩΝ
Ἡς χωρες
€9¦] δισ.
ΦΟΡΟΛΟΓ|κΑ
ΕΣΟΔΑ
_› €29 δω.
ΦΟΡΟ'
Ε|ΖΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΚΔ' Ε|ΣΦΟΡΕΣ
_› €'|¦2 δω.
Τι! «ΞῶῶἩ Ν Ε ΕΚΤ! Μ ΥΜΜλ»
 ΕΞΑΓ@ΜΜ ΠΡ©ἶ@Ν
50 Δ|Σ. € ΑΕΠ
. ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡ|κο
· ΕΔΩΣΑΝ
Ο ΤΣ||'|ΡΑΣ 
ΨΑΧΝΕ| 
κω·ΒέΠη!
ΑΥΓΟΥΣΤ|ΑΤ|Κ|·| ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΣΕ 116 ΑΡΧΑ|ΟΛΟΓ|κΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Ο ΣΗΜΑ 25
Ο' 350.000 ΝΕΟ'
ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
ΛΟΓΩ κΡ|ΣΗΣ
› ΣΕΠ. Μ)
ΜΕΞ@Ξ @[email protected]ΡΞ 1593 
ΠΔ! 2,3 [ἔΞἔῶΤ¦ Εἶ]©ῶ[]Τ[ΞΞ
ΛΟΓΑΡ|ΑΣΜΟΣ
1,2 Δ|Σ. Θ ΑΠΟ
ΕκκΑΘΑΡ|ΣΤ|κΛ
ΠΑ ΠΛΗΡΩΜΗ
ΕΩΣ 29 |ΟΥΛ|ΟΥ!
›  · “Ι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα