Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Τουρκική "σκιά"Recognized text:
άστατη* | Ι Ε Ι Ι  Ι¦ Κ νννννι.ιιπετι5ιααι
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 0"(ΟΝ0Μί|(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΔ - ΤΡΙΤΗ Ι9 |0Υ^|0Υ 2016 - ΕΤΟΣ 69ο ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2030Ι - ΤΙΜΗ 1.30 ΕΥΡΩ
ατόφια ΑΠΟ "Μ ΚΑΙ ΕΥΡΩΒ"
Νέοε «ιμυχρό5 πόλεμοε» για
η το πογκρόμ του Τ. Ερντογάν
ΣαΦήςπροειδοποίηοηστηνΤουρ- κλιμακώνεται η αναταραχή στη
κία ότι δεν θα γίνει αποδεκτή η χώρα με χιλιάδες διώξεις αντιεπαναΦορα της θανατικής ποινής. Φρονούντων > σελ. 28 - 29
'  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΙΣ°ΡΡ°'|ΙΕΣ
 “ Διπλωματικό θρίλερ με του5
8 Τουρκου5 που ζητούν άσυλο
Η κυβέρνηση προσπαθείνα ισορ- της Αγκυρας. Τρεις ημερες προρ0πήσει μεταξύ της τήρησης του θεσμία για να απολογηθούν πήραν
Διεθνούς Δικαίου και των πιέσεων οι πραξικοπ ημ ατίες › σελ. 25
ΥΠουργείοΟικονομικὡν Ο Δνησυχεί η Αθήνα για τις επιπτώσεις στην οικονομία
Μπαίνει... ΤαΧ15
στο δημοτολογιο   «σκιά»
 Αγωνία για εξαγωγέα τουρισμό προσφυγικό
Φ θα εντοπΖονταιμε οπ|ίπε τα εικονικό ° ΣτάσΠ αναμονης (Πιό 8λλΠκαι ψεύτικα Φορολογικό φορα νίκες εταιρείες που δραστη
Φ Συγκροτείται ειδικη επιτροπη ταυτοποπγ- ΜΠΟΜΠ" (πω, Το" ρω
σης του ΜΜΜ Φ0ρ0λ0ν0“νένων Φ Του ριστικοί παράγοντες
Στόχος του υπουργείου είναι η άμεση διασταὐ- αγωνιούν ΥΚ! την ανάφλεξη
ρωσΠ των στοαείων που δηλώνουν οι φορολο-    
γούμενοι για την οικογενειακά κατάσταση και | Ι Ι
Τις σ°ΥΥεἩἑς Φάσεις > σελ· 6 ° Συναγερμός για νεο ΚΠμΠ
προσφυγων προς την Ελλά ,
Ι με απρόβλεπτες συνέπειες
Γ Στουρνορος για την οικονομία >σελ.4 - 5
Τα πέντε μετρα
για να ανακάμψει
η οικονομία «Πάγος» 0116 Μ00κ0β1οί «Πρόσω Φως»
Φ Αναπτυξη 3% το 2018 και ρείωση της γ|α χαλαρωση
ανεργίας στο 214% «βλεπει» η ΤτΕ    στα 
Εύσημα στην Ελλαδα αλλά και αυστηρές συστασεις "ΜΜΜ ΜΝ"
Εμπέδωσπ της εμπιστοσύνης, αξιοποίηση της 
δημόσιας περιουσίας, μείωση των «κόκκινων» ι Φ Προτεραιότητα σε προσπαιτοόρενα¦ δεύτερη αξολό- _ ,
δανείων, άρση των σαρκα! ωηίτοΙε και μεταρ- · . Σ" 849εῳω "Μ Βημα”
ρυθμίσεις ωά το διοΜτής ως ΤτΕ > σελ· 5 γηση και ρετα συμφωνία για το χρέος μαζίμε το ΔΝΤ α ΜΜΜ” Μ “Μη
Φ Ο κοινοτικός επίτροπος απέφυγε τη συζητηση για ρείω- ο Ελεύθερη η Μ“ΜρωΜ
ση των πρωτογενών πλεονασμότων κα τω από 35% των δανεἰων> σελ- 7
 'οκη ΪεΧνΟλΟΥ|Ο «Δεν προτείνω να ανοίξειτώρα δήλωσε Χθες ο Γάλλος επίτροΗ ί Ι) 1( ¦ η συζητηση για μείωση του πος, ψαλιδἱζοντας τις ελπίδες ΜΡ^Π"ΣΕΙΣ
50 τ   πρωτογενούς πλεονάσματοο›, της κυβέρνησης. ς δ | ο ί 
με 32 δισ. δολάρια
τη βρετανικπ ΑΒΜ
Φ ΜΜΜ κίνηση και ιδιαίτερα υψηλό
τηιηρα από την ιαπωνικη εταιρεία
καντε μεταρρυθμίσεις έμεινε το ΤΧΣ.
στην αγορά εργασίας ἔὅἔ2Τἶἔἔἡ
Φ Ανοικτό το ενδεχόρενο να ρην κατατεθεί Ο θα δωων Μπέζ
αμεσα το μεσοπρόθεσμα πρόγραρμα ·
Την «καρδιά» των ετηαιτΡηοηεε εξαγοράζει η @ώίωῖες °ε δω ”8"
8οίτΜηκ.ΗΑΚΜείναιαπότουςσημαντικότερους Εμφαση στις αναγκαίες «Δεν μιλάμε, πλέον, για Ο Μ νέεςφστάσε·ς γη
παίκτες στην κατασκευη επεξεργαστών για «εξω αλλαγες στην αγορά εργα- Οι·εΧίτ», δήλωσε ο Γάλλος τα ΜΜΜ Μνε·ά> σελ. 7
τινα» κινητά, τηλεοράσεις και ορίστε > σελ. 8 σίαςέδωσε οΠ. Μοσκοβιοί. επίτροπος > σελ. 3