Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: "Πράσινο φως" για περαιτέρω χαλάρωση των capital controls
Newspaper website WebsiteRecognized text:
νννννν.η8ίτοτηΡοτίκί.8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΠ(Η
Τρίτη 19 Ιουλίου 2016 |τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΡ|||(|·| ΚΔ'
Κυριακος Μητσοτακης
Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
ΕΠίχΕίί>ί-ίΜΑτίκί-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
|ΣΧΥΡ0ΤΕΡ0
Β" Ε|'||θΥΡ|Ε|
|·| Β"Ν|)ΕΞΒΛΝ|(
εξαγορα Ακη αΠό Μπρους ί
Ετος: θΖο · Αριθμός φύλλου: 26.114
σημερα στη Ν
Πως διαμορφώνονται τα μερίδια
αγορας ανα εταιρεία στην κίνητη
ΔίαφοροΠοίησείς στα μερίδία αγορας με βαση
τους συνδρομητές καταγραφεί η ΕΕΤΤ (Εθνικη
ΕΠίτροΠη ΤηλεΠίκοίνωνίων καί Ταχυδρομείων)
στη δημόσια δίαβουλευση Που ξεκίνησε χθες
καί ληγεί στίς 16 ΣεΠτεμβρίου καί αφορα την
αναλυση της αγορας τερματισμου φωνητικών
κλήσεων σε μεμονωμένα κίνητα δίκτυα. >ί4
ΕκΠτωσείς: Προβληματίζεί
η Πρωτη εβδομαδα
Με Πεσμένα τα φτερό Παρουσίαζεταί ο εμΠορίκός κόσμος της χώρας, ενω τρέχεί ηδη
η δευτερη εβδομαδα των θερινών εκΠτωσεων.
Οί καταγραφές των Πρώτων ημερών
δείχνουν αρνητίκα αΠοτελέσματα όσον αφορα
τον τΠρο. >7
Πίκρό ελληνικό καφέ
«σερβίρει» η φορολογία
Η εΠίβολη του φόρου στη σημερίνη του μορφη
εΠίβαρυνεί δυσαναλογα τίς εταίρείες Που είσαγουν, εΠεξεργαζονταί καί δίαθέτουν στην αγορα
τον ωμό καφέ, τονίζουν σε κοινη ανακοίνωση
τους ο Πανελληνίος Συλλογος ΚαφεκοΠτων
Ελλαδας καί ο Πανελληνίος Συνδεσμος ΚαφεκοΠτών Ελλαδας. >'| 5
90 χρόνια ΔΕΘ
Σε χρονία-ορόσημο εξελίσσεταί το 2016 γία τη
ΔΕΘ, καθως ο φετίνός εορτασμός των 90 ετων
αΠό την ίδρυση της Περίλαμβανεί Πληθος εορταστίκων εκδηλώσεων, αλλα κυρίως σηματοδοτεί
τη νέα εΠοχη εξωστρέφείας καί δίεθνοΠοίησης
στην οΠοία είσέρχεταί ο εθνίκός εκθεσιακός
φορέας. >9
Νέα Παραίτηση στο ΤΧΣ
Συνεχίζεταί η ΠερίΠέτεία γία το Ταμείο ΧρηματοΠίστωτίκης Σταθερότητας, το οΠοία Παραμένεί
ακέφαλο καί οδευεί Προς Προσωρίνη δίοίκηση
μετα την Παραίτηση της Εκτελεστίκης ΕΠίτροΠης,
ενω είναί «κουτσουρεμένη» καί η σύνθεση του
εννεαμελους Γενικου Συμβουλίου, μετα τη χθεσίνη Παραίτηση του Ηλία Καρακίτσου. >θ
Ελληνικη Πρωτία στίς
αγοραΠωλησίες Πλοίων
Κυρίαρχοί του Παίχνίδίου εμφανίζονται γία αλλη
μία χρονία στίς αγοραΠωλησίες Πλοίων οί Έλληνες εφοΠλίστές. Είδίκα όμως φέτος, Που
αΠουσίαζουν Πληρως αΠό το Προσκηνίο οί νέες
ναυΠηγησείς, καθως μόλίς 16 δίσ. δολαρία έχουν
εΠενδυθεί γία νέες Παραγγελίες στο Πρώτο εξαμηνο του 201 6, το «855οτ ρ|αγ» της αγορας
μεταχείρίσμένων θεωρείταί καθορίστίκης σημασίας. >ί 2
[θεσμοί| Ενέκριναν το ελληνικό αίτημα Που είχε υΠο βληθεί αΠό το ΥΠΟΙΚ και την ΤτΕ
«Π ρασινο φως» για Πε ραιτέ ρω
καλα ρωση των ςαΡίτ81 ςοηττοΙε
Ανοίγει ο δρόμος για την Περαιτέρω Χαλάρωση των
Πε ριορισμών στην διακίνηση κεφαλαίων καθώς αργα Χθες, οι εκΠρόθεσμοι των θεσμών ενέκριναν το
σχετικό ελληνικό αίτημα Που είχε υΠοβληθεί αΠό το
υΠου ργείο Οικονομικών και την ΤράΠεζα της Ελλάδας. 'Ηδη υΠεβληθη αΠό τον διοικητή της ΤτΕ το τελικό αίτημα Προς την ΕΚΤ ενώ μετά την υΠογραιρη και
τη δημοσίευση της σχετικης αΠόφασης στο ΦΕΚ θα
υΠάρξουν για καταθέτες -φυοικά και νομικά ΠρόοωΠα- αλλά και συναλλαοοόμεγους σειρά διευκολύνσεων. Μεταξύ των σημαντικότερων, η Πληρης άρση των Πε ριο ρισμών για το λεγόμενο «φρέοκο Χρημα»,
Παρέμβαση Που Προανηγγειλε Χθες και ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος. Η αΠελευθέρωση των Περιο ρισμών για
τα κεφαλαια Που για Πρώτη φορά θα κατατίθενται
σε τραΠεΖίκό λογαριασμό μετά τη δημοσίευση της σχετικός αΠόφασης, εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην αύξηση του υΠολοίΠου των καταθέσεων μέχρι το τέλος
του έτους ακόμη και κατά 5 δισ. ευ ρω. Σημαντικη διευκόλυνση για τους καταθέτες αΠοτελεί και η θέσίτιση ορίου αναληψ εων μετρητών αΠό τα ΑῖΜς στα
840 ευρώ ανά δύο εβδομάδες αΠό 420 ευ ρώ ανά εβδομάδα Που ισχύει σημερα. >5
ί Ιω ,κ /
τοβισί
Δυο κατηγορηματίκές αρνησείς, δυο υΠοσχέσείς καί Πολλα καλα λόγία γία την Πρόοδο Που έχει σημειωθεί τους
τελευταίους μηνες Περίλαμβανεί ο αΠολογίσμός αΠό την εΠίσκεψη του Πίερ Νοσκοβίσί στην Αθηνα. Οί ευρωΠαίκοί
θεσμοί δεν εμφανίζονται διατεθειμένοι να αΠοδεχτουν, σε αυτην τη φαση, την Παραμίκρη μείωση όσον αφορα τον
στόχο του Πρωτογενους Πλεονασματος γία την Περίοδο μετα το 2018. Η δευτερη αρνηση φαίνεται να αφορα το
θέμα της δίοίκησης των ελληνικών τραΠεζων. >2
[Υ|'|0||(] ΤροΠολογία και για την ηλεκτρονικη διασύνδεση ταμειακών μηΧανών με τη ΠΠΣ
ΕΠαναφο ρα αυτοτελών Προστίμων
για μη έκδοση αΠοδείξεων λιανικης
[εργασιακό]
Πέντε «καυτα»
ζητήματα
στην ατζέντα
Η Εθνικη Γενικη Συ λλογικη Σύμβαση Εργασίας, οι
κλαδικές συμβάσεις εργασίας και η εΠεκτασιμότητα, οι ομαδικές αΠολύοεις, ο νόμος 1264/1982 για
τη λειτουργία των συνδικάτων και ο Οργανισμός
Μεσολαβησης και Διαιτησίας αΠοτελούν τα Πέντε
κρίσιμα θέματα και τις εκκρεμότητες του εργασιακού. Πυρετώδεις οι διεργασίες μεταξύ της Πολιτικης ηγεσίας του υΠου ργείου Εργασίας και των εκΠροσώΠων των κοινωνικών εταίρων. >4
Συνεχίζει τις μαζικές εκκαθαρίσεις ο Ερντογαν
Σε μαΠκές εκκαθαρίσεις στον στρατό, στην αστυνομία, στη δίκαίοσυνη καί τη
δημοσία δίοίκηση ευρυτερα Προχωρα ο Τουρκος Πρόεδρος ΡετΖέΠ ΤαγίΠ
Ερντογαν, μετα το αΠοτυχημένο ΠραξικόΠημα της Προηγουμενης
Παρασκευης. >23
[ΤΜ|'|ΕΔ]
Διαγωνισμός
εντός της
εβδομάδας
για ΚΟΒΩΟ
Μέσα στην εβδομάδα ενδεχομένως
θα ΠροκηρυΧθεί ο νέος διαγωνισμός
για την εταιρεία συντηρησης σιδηροδρόμων ΚΟΞ€Ο, όΠως δηλωσε ο
εΠικεφαλης του ΤΑΙΠΕΔ Στέργιος
Πιτσιό ρλας. ΕΠικρατέστε ρος αγοραστής θεωρούνται οι ιταλικοί σιδΠρόδρομοι Που κέρδισαν τον διαγωνισμό για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. >6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα