Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
. ω μΜ-~Μ · 7°“ Ἡ Χ
Ο ἔῦ“
ΜΜ·Μω·ῇ /
 _ η  
-·πΜ·»ρ· ε
ΥΛΟΣ ' Η
λα Ωω” ΔΗΜ·
ω ο,Α.κ.Λ. Ο
Α Σ ,Νηλ Μ. >
5'¦ ΔΑΝΠ(ΝΕ! (0ΑΑΕ8ξ
αντι ΒΑΡΗ
η ΔΚΥ
ΚΑΠΗΑΡ|ΔΗΣ. Ο|Τ|ΑΦΑΗ|ΕΣ ΧΑ' Η|ΤΣ|Ρ|ΗΑΔΕΣ ΕΚΑΗΑΗ ΧΑΡΟΥΜΕΗΟ
ΤΟΝ ΣΤΡΑΝΑΤΣΟΗ' ΕΤΗ ΤΟΥ ΑΡΗ ΛΕΜΕΣΟΥ
. . ¦..¦¦.“.: ¦9·¦ι¦ῖ<·υ 1; 7 Σ
ὁρΑτκ·Σκ0Σ ΜΜΜ”
ΣΕ ΟΕΣΗ ΦΟΡ ΔΟΗ|ΜΑΣΤΗΗΕ
ΤΟΗ 'ΤΑΔΟ
1 η Ι
_`._ μ_μ ._;_-ὴ .ΝΟ
ΜΜΜ»κεχΜΗκ9“ΜρΜΠ·κκ 31  
ΓΗΕΗΑΝΣ0Μ0ΠΑΝΑ8ΗΗΑΗ0 _   “
ΜΜΜ ἐ@ῖΞ
ΜΝιοΜΜ|ΠΗΜιΜΜΙΜ
' _  Β :08
Τ'|'|"'Η"Τ 'Δ ΜΗ
ΤΑΔ" Η" Τ' 'ΤΟΜΗ'
ΞΕΚΙΝΟΥΝ Ο' 'ΤΡΟΜΟ
τπωωΜωπΜωΜ
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗΚΕ| ΣΤΟ ΑΑΟ ΤΟΥ
ΠΠ ΜΡΑὲΞΠΜΗ
Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΑΝΑΟΗΗΑΥΚΟΝ Μ ΙΟΝΤΩΝ' ΜΙΒ
ΑΡ.ΦΥΜΟΥ 2782 ΙΜΟ: Τ.5Ο Ο
Ο ΕΞΑΣΤΕΡΟΣ ΔΕΗ «ΜΑΣΗΣΕ»
ΤΟ «ΤΡ|ΦΥΔΔ|» Ε"ΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟ ΑΡΧΗ(Ο ΣΧΕΔ|Ο ΚΔ' «ΕΗΕΡΤΟΗΟ'ΗΣΕ»
ΤΗΗ ΗΕΡ|ΗΤΟΣΗ 'ΤΟΥ. .. ΗΑΤΣ|ΟΥΔ|ΖΕ| ΠΔ ΤΗ ΟΕΣΗ «3»
ΑΗΟΔΟΥΟΠ Η Η'ΗΗΣΗ ΠΑ ω ΗΟΥ ΟΑ ΠΑΑ' Η'|ΗΕΔΟΥ ΜΠΑΣ ΗΑ| Ο" ΣΥΝ"ΑΗΡΟΝΑΤΤΗΟΣ
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΟΗΤΟΣ ΞΕΣΗΕΟΑΕ| ΤΟ ΜΜΜ ΤΟΥ ΝΑΜΤΖΕΡ
ΤΟΥ 'ΣΗΑΗΟΥ ΚΔ' ΑΗΑΑΥΕ| ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΤ|ΗΗ ΤΗΣ ΗΡΑΣ'ΗΗΣ ΚΑΕ
ΣΥ'ΕΧΟΝΕ|Α ΜΑΤΣ ΠΑ ΝΑ ΝΤΟΥ" Ο' ΗΑ|ΚΤΕΣ
'ΤΡΟΤΡΑΝΝΑΤ'ΖΕ' Ο ΑΡΓΥΡΗΣ "ΕΔΟΥΑΑΗΗΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ" ΣΤΟ ΗΡΟΣΗΗΗ|Ο Ο Ρ|ΗΑΔΗΤ|
ΕΜΕΝΑ'
Τ 'Η ΦΟΡ
ΜΟΗΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ «ΤΡ|ΦΥΑΑ|»
ΠΑ "ΕΡΑ|ΤΕΡΟ ΗΜ ΣΤΗ" ΕΤ"ΟΕΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΦΠΤ|ΑΤ0Η0ΕΗΒΡ|0
Ο! ΜΜΜ
ΔΗΕΞΔΣΦΔΛ|ΠΕ'ΗΠΡ0ΗΡ|ΣΗ
Β ΣΤΟΥΣΟΗ|ΛΟΥΠΟΥΕΗΗΟΡΔ
Δ|ΗΕ' Τ|Α_ΤΗΗ ΗΡΟΗΡ|ΣΗ Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ
ΤΗΣ ΜΗ. ΗΡ|ΣΤΟΦΕΡ ΕΡ'ΗΣΟΗ. ω
ΜΑΤΙΝΑΣ ΣΤΗ" «Ο» 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα