Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
7 .$Ἑ
Κυ κλαδική
κοΔικοΣ:6ι97 ΗΜΕΡΗΣ|Λ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΡ|ΤΗ ί9 |ΟΥΛ|ΟΥ 2Οί6 | ΕΤΟΣ ί6ο | ΦΥΛΛΟ 3.767 | Ο¦5Ο ΕΥΡΟ ΕΚΔΟΤΗῖ·Δ'ΕΥθΥΝΤΗΣ: ΠΛΝΛΠΟΤΗΣ Π. ΚΑΡΛΝ'ΚΛΣ
"ως Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προγραμματίζει Την <<επόμενη
Ι ημερα» Των ορυχείων και Του ομυριγλιου. Ποιες είναι οι επίσημες θέσεις Του
"Ανεπ|θ"μηΤη" αρμοδίου καθ' υλην υπουργείου¦ συζητήθηκε με Τους ομυριδεργαΤες προχθές
Κυριακη οΤο οικομουοείο Κορώνου και ποια η αποψη Του προέδρου Της
η εθελοντική οργάνωση κυβερνήσεως καιπρωθυπουργου¦Λ. Τσίπρα¦ για Το ομυρίγλι καιΤα ομυριδοχώρια...
"Ανοιχτή Αγκαλιά"
στην Αμοργό ω
Για Το ομυρίνλι και Τα ομφρ@ρυκεία: Η θέσπ-ἀποψπ Του πρωθυπουρν@, Α. Τσίπρα στον Πάνο Σκουρ@
-Τα σμυριδωρυχεία και το μέλλον Τους
-|-ί ίδρυση κοινωνικής συνεταιριστικής επιχειρήσεως
-Τα αιτήματα Των σμυριδεργατὡν
Ι  Ι χ Ι
-Ο χρονος λειτουργιας των σμυριδωρυχειων
ο” ““ μ
ΕπιμεληΤηριο
Κυκλάδων:   `_ ί
Συναντηση με την  ι γ
Αναπληρὡτρια  Δ '_ 'ς' ς' '-_  " '
ΥπουργσΤσυρισμσυ¦ _    ως· · '0 · “ΝΠ 'ΜΒ φ
κα. Ελεναλσυντσυρα   ..τις ΜΒ. ι. κι. ι 9 ΕΛ' η
Μετουςιταραγωγικους φορείς της Νάξου
συνεχίστηκε η διαβούλευση για την αναδειξη της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως <<ΓασΤρονομική
Περιφέρεια Της Ευρώπης 20ί9» οι]
βο λ Κ Ο Ρ Ρ Ξ Ζ φ
ευεΜε οα€ενἰπ8
εκΛεπΤιΣΜεΝεΣ ΓΕΥΣΕΙΣ
1αααροπΜοΤικη ορυάνωοη οεΕιωοεων
...μια Μες Τις Ματιές σας σωρός
'ΕνανΤι Εθνικής Τράπεζας, ΧΩΡΑ Με”
ΤΗΛ:2285027530-6956ί00736 νννννν.ννεαα|πΜκοε.ν
οιαΚὸ9 ξυλὸ
οδο φορ
Το παρανομο παρκαρισμα στον δρόμο
του Ποταμού και Παπαβασιλείου (στο
υψος της περιοχής «Παζανακια») τσακίζει
το ακριβοπληρωμένο| νεο Κυκλοφοριακό.
Χώρο Ναξ0υ¦ Τηλ. 2285027530
ΕΔΡΑ: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 843 00 ΤΗΛ.: 2285Ο.2468λ¦ ΡΑΧ: 22850235] Ἡ ΜΝ: 69743] λ.26Ο Θ-πι8Π:ίΜο@κνκ|8αίκί.9ι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα