Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Ο Σόρος έσωσε τον Ερντογάν"!
Newspaper website Website
Recognized text:
ΜΗ “όλον ΜΡνι·ι·ι“¦
ΕΛΕΥΘΕΡΗ _ .."¦¦Μ
19ιοΥΛιογ
_ Η ΕΛΛΑΔΑ 
360 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
(1062Ο)4020
 ι  Μο ΜΗΝΕΣ"
ΕΓΓΡΛΦΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
|¦'@“· ό£α σε· 6€“κ 7%  δω» ·¦$ῦ` 'ΒΑ ῶ“'
Μ- °““ €°“ ζι“ *Ξ “δ'"Ιἔἔἔεἔὁἔε
δ ..τα η η έα ΜΜΜ ΜΜ·“·
' ' βολτ)
_ Ϊ | · · λ
Μἑ ΜΜΜ ϊμ@Μ ΦΑ άν Μέαόἔαι`/. ¦'·#-¦< α·“· κ
Ο" Ο ΣΑΜΑΡΑΣ
, . . Ι ' . - ' ' 'ΡΑ Μ ” κ Μ
θ^  . “. ·- ·|ἑ=_ω“ωΜΜΜ
- 'ι Ο η Μ.
και Ευόγγελου Σέκερη (μπατζανακη του Σαμαρα) λέει πολλα!
Μ  ' ' '
Μ Ο Γενικός Διευθυντής Επικοινωνιών της γερμανικής εταιρεί
ας "προέβλεψε" μέχρι και τον μήνα των εκλογών του τ993!
Μ Η μεσοτοιχία κυριόκου Μητσοτόκη. Μιχάλη Χριστόφορακου
Γιατί ο εβραιομασόνος τοκογλὐφος γλίτωσε τον Τούρκο Πρόεδρο από τα
νύχια της ΟΑ και ποιος είναι ο θανασιμος κίνδυνος για την Ελλάδα 2.ωἐἔέ5