Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3315O • ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Υπεγράφη σύµβαση ύψους 4 εκ. ευρώ για την υλοποίηση του κρίσιµου
αντιπληµµυρικού έργου ανάµεσα στην Περιφέρεια και τον ∆ήµο Βριλησσίων

Αίτηµα αύξησης
της αστυνόµευσης
Συνάντηση του ∆ηµάρχου
Πετρούπολης µε τους
επικεφαλής της αστυνοµίας
της περιοχής.

Ολική θωράκιση

ΣΕΛ. 8

Εφαρµογή
του µέτρου
απαγόρευσης
κυκλοφορίας
οχηµάτων
Συνεδρίαση του ΣΟΠΠ
∆υτικής Αθήνας.
ΣΕΛ. 3

«Η Λίµνη των
Κύκνων” από το
«Russian Ballet
Theatre”
Το κλασικό αριστούργηµα
απόλαυσαν οι θεατές
στο πλαίσιο του Φεστιβάλ
∆ήµου Αµαρουσίου.
ΣΕΛ. 14

Πως θα έχετε
έκπτωση 15%
στους λογαριασµούς
της ∆ΕΗ

ΣΕΛΙ∆Α 9
Προγραµµατική Σύµβαση µε αντικείµενο το έργο «Αντιπληµµυρική προστασία Βριλησσίων», υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, κα Ρένα ∆ούρου, και ο ∆ήµαρχος Βριλησσίων, κ.
Ξενοφών Μανιατογιάννης. Το έργο, συνολικού προ πολογισµού 3.999.960 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Το
έργο αναµένεται να θωρακίσει τις περιοχές παρεµβάσεων
από τις σοβαρές συνέπειες των βροχοπτώσεων, και έχει ως
στόχο οι αγωγοί οµβρίων υδάτων που θα κατασκευαστούν,

ΠΟΛΗ ΦΙΛΙΚΟΤΕΡΗ
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

Οι διευκρινίσεις που
παρέχει η ∆ΕΗ σε µορφή
ερωταπαντήσεων.

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 8

Με στόχο την δηµιουργία ενός περισσότερο φιλικού περιβάλλοντος στην πόλη για
τα άτοµα Τρίτης Ηλικίας, ο ∆ήµος Ηρακλείου Αττικής εντάχθηκε στο Ευρωπα κό
Σύµφωνο ∆ηµογραφικής Αλλαγής (Covenant on Demographic
Change).

να συµπληρώσουν το υπάρχον δίκτυο του ∆ήµου Βριλησσίων,
και έτσι ουσιαστικά, να ολοκληρωθεί το δίκτυο απορροής οµβρίων υδάτων βορείως της Αττικής Οδού. Παράλληλα, η κατασκευή του αγωγού οµβρίων της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, στα Άνω Βριλήσσια, αναµένεται να ανακουφίσει σηµαντικά την Λεωφόρο Αναπαύσεως, κρίσιµη αρτηρία υπερτοπικής σηµασίας, από τα έντονα πληµµυρικά φαινόµενα που
παρατηρούνται µε κάθε έντονη βροχόπτωση και επιδρούν
αρνητικά στην κυκλοφορία της Λεωφόρου.

Επισκευή αυλών σχολείων στο
∆ήµο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος

ΣΕΛ. 3
Το θέµα της έγκρισης της µελέτης του έργου «Επισκευή αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων
∆ήµου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος» µοιάζει να ξεχωρίζει από τα 16 περιλαµβάνονται
στην ηµερήσια διάταξη στην αυριανή συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου της πόλης.



Τελευταία νέα από την εφημερίδα