Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: "Hotspot" αναρχικών το ΑΠΘ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
8"!!'ἑ'ἑ'¦ἑ'ὲ|| |||||||
||| |||||||||
ΣΤΟ Ε|λ||(ύ ΕΝΘΕΤΟ
Β ῖΕλ|λΕΣ
Η 861 η" το `Η“ νΛ·ι$·
ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ οι ΜΤΗἘΕ|ῖ ΠΑΪΗ Β' ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΡΑΜΜΑΤΟῖ
12.656 προσλήψεις ανἑΡΐων σε.
“ΜΜὶὑ ¦ΡΝΜ
ΠΡ0ΑΝΗΓ|'Ε|ΑΕ
θεαματική αποδυνάμωση του Ι οι ἔ<8» τπ5 Αλεεαν5ρούπολπ5
τουρκικού στρατού «βλέπει»
το ελληνικά Πεντάγωνο
' ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΘΑΝΛτικιι ποιΝιι
τιΑ πΡΑΞικοπι-ιινιΑτιιΞε
ΚθΡ|ῖΕ|Σ *-:
λ ΜΜΟ λ ι ἑ
“ ιιιιιιιιιιιι
ιι ι- στη"
θα πήγαιναν Ρουμανία,
αλλά δεν έφταναν τα καύσιμα!
' το 6
 γ Ύ '  κΡιΣιΜΕΣ τερμα
 ὁ ή ΣΕ ΤΣΑΜΠ|ΟΝΣ
£.%η  - κΑι ΓιογΡοπΑ ΛιΓκ
- : η η ι τι ε τι τησ τι ὴιῖ ηη
, ηΠω[Μιι ωΠΜι  Με ρ ιΝ¦1ι/ιιΠΠΠΠι
ι ~   ι ιι Μ ει   ω ρ
.- γ “η Κα Η ι φωτ ι Μ Δι ω ιι 'ή σ ω ι “Ώρα Η
Ρ σ: . · | _ 
Μ<Χ0υσες»Γ 
Τρίτη Τ9 |ουλίου 2ΟΤ6 - Αριθμός φύλλου Τ.936 - Τιμή ΤΖΟ έ - νννννν.ε|επ|·ιει·οετγμοε.ει·
Ή ΥΠΟΥΡΓΕ|0 |'|Α|ΔΕ|ΑΣ κΑι ΜΑΞ|Μ0Υ
ΑΠΛΑ... |'|ΑΡΑκ0Α0Υθ0ΥΝ
" |·| οτε μού"
ανα ρχι ι(ων
ΑΝΤ|ΔΡΑΣΕ|Σ
ΑΜ ||Α"Ε'||ΣΤ||Ν|Α|ωΥΣ
' ο ΚΑ| τον ΔΗΜΑΡΧΟ
θΕΣΣΑΜΝ||(||Σ
Ο ΤΟΥΛΑΧ|ΣΤ0Ν 400 ΕΛΛΗΝΕΣ Ο ΕΧΟΥΝ |'|Ρ0κΑΑΕΣΕ|
και ξένοι «αλληλέγγυοι» έχουν κατασκηνὡσει εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο της
στον προαύλιο χώρο, ενώ καθημερινά Νομικής, ενώ απαγορεύουν την
φιλοξενούνται εκατοντάδες μετανάστες είσοδο σε φοιτητές και καθηγητές
ΑκγΒΕΡΝιιιιΑ... Ι989 ΦΕΡΝΕ| Η ΑΠΛΗ ΑΝΑΛ0Τ|κΗ 
ΜΗΝΥ ΓΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΝΗΜΗ
(ΝΤΟΥ ΧΩΡΠΣ ΑΠ©Ε(λ|ΣΕΠΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ
Το λΡχλ|Ο “0ἶἶ” 'η “`οσκοΒισι '
η ΘΑΡ . > - - 
ΑΦΗΓΕιτΑι σε μειωση _ 
ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ  ~ · ἔ Ι  .μεσω-Ψ
ΤΗΣ ΜΝΑΣ πήεονασματων
50ΡΕ|ἱ|.ΕΑθΠΕ | ΣΕ 8 ΑΓΩΝιΣτικιΞΣ ΟΛΑ ΤΑ ΝΤΕΡΜΠ|! ρ πλω 38

Τελευταία νέα από την εφημερίδα