Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ϊ ΜΕΝ Β '
ο οιιιιτεΜπι>ιιιπιιιιτ Ματια: χοι>ιιτοτ τον πιον:ειον ιιιιιον ΠΜ ; η., “ κ
Λ γ _ η"
. η '
° ντιπ ιΣτοΡιΑ και?
7 το" τιοιιιτιΣινιο
Με την υποστηριξη του το Μουσείο ορθοποὁηοε τσι πλέον οιοργονὡνει ειτὁηλὡσεις η “ ἶἶ
ανταξιεη της ιστορίας και της προοφοοσς του μεγαλου Ελληνο λογοτέχνη
!¦Σ' Σῖ'Ξ·Ξ?'Π
.'λ|λ'λλλλ
αενταε.ατ Η Ξαντ·οεετ
λ Ϊ· ί: ·ἶ έ|¦|['λ'|Δλ|'λἩ'|'“ -'Μἱ')'ἩΠΔ3||¦¦ὑ'¦ἰΜγτι·λῆ[·ΜΜΜἰωΗΗΜωψ!“ΜΜι·Μ|ΗΠιι¦· Βιμ
· Αποκαλυψη για “Μειωμένη μεταγραφή” του Ντα Κόστα στην Αγγλία · Οι Ελβετοί βαζουν
παλι στο παιχνιδι τον διεθνή στόπερ. Μαρτιν Ανγκα · Τον "αλλο Νταβιντ Ενγκαγκ "στέλνει"
η "Ε 'Εαυιρο" για... 30 επιθετικό·
· Επιμονή απο Λιόν. Σόντερλαντ και Κρισταλ Πόλος για τον Μαζουακου
_  λ' ` 7
ΛΙ9ΡΞΕ[ΠΑΕΛΟ|Φἐ  Ε .η -_ -- ' Με ποωιοΒουλιστηςΕΠΣλπκωνιας ζητουν συγκληση επτακιπς Η.
ἔης ΜΠρ1ζμιλΠΣ1 .η Σ Β 'λ 28 Ϊ Ι Ξ Β Ι  Ι σποτηνΕΠΠεπειὸητιςνστππγει·"Βοσζουν”κτιιαιαυΚαντονπ
τη τον ου οναιη τοονη πιο τε νης | ·
' γκαρντ ·ΠΠλυυπισκοςτοελαινει τ η)
την Ευρώπη και στο υππσκετ Γυναικών