Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ο τιμονι· τόλμησε
ΓραφειοΓ|ΩΡΓΟΣ Ν|Κ0ΑΑ0Υ Σα” ι·
Το «θωρηκτό»
ιιοιι τικ έιιειιιε
7  ΓραφειοΚΩΣΤΑΣΤΣ|ΑΗΣ Σελ.ιι
Δευτερο Ί8 |οωλιοω 2016 / Φυλλο 2"Ο ί398) / € 130
Παει για το τριπλό «χτύηημα» η ΑΕΚ μέχρι την Τέταρτη
Αύριο Πιθανότατα κλείνει
Στην Ελλαδα αύριο ο Αργεντινό5 «μαγοε» κο' του Αλγερινού στόιιερ
Ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΑΗΣ στο σημερινό θΡ8 (σελ.40) έχει όλο το ρεηορταζ, μία μέρα μετα την αιιοκαλυψη
τη5 «ΩΡΑΣ» για το θέμα Αλμέι6α Που έχει ανοίξει για τα καλα τα τελευταία 24ωρα στην ΑΕΚ
Σύμφωνα με ιιληροφορίε5
Με «ΩΡΑΣ» υπαρχει συμφωνία
στο οικονομικό και επιβεβαιώνεται
και ααα την Πλευρά του ιιαίκτη
σου θεωρεί τουε «κιτρινόμαυρουε»
την κορυφαία του επιλογή
Μεγαλη Πιθανότητα
να βρεθεί αμεσα
7 7 77 Ξ] για τι5 τελικεε συζητήσειε
7  '  στην Αθήνα!
 «Η ΑΕΚ°8κΒι
γ Ζ . '1 
“ Ή” ' η τῇ", ·ό“¦- ·“Ι- Ι λ 
8'Μω"Ι'|ΚθΒ"|»ε
Ι | Ο τεχνικό8 τη5 Σεντ-Ετιέν, Κριστόφ ,
Ἡ' ε|Π0ν Υπ! τον συμΠοτριωτη Γκαλτιέ μίλησε Πολ. για την <ἑΕνωση»:
του8, στου5 ανθρωηου5 τηε ΑΕΚ «Πο να την αντιμετωηισουμε
οι δυο αδικο' μα5» Πορτογόλοι θέλουμε εντελὡ8 αλλη εικόνα»
ή ·ιΗἈ'¦Ν"
Δεν βρέθηκε διαθέσιμο γηιιεὁο σου να
7η εηιτρέηει στην ΑΕΚ να δώσει με κόσμο
το φιλικό ϊΠ$ Τετόρτη5 `