Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δ/ντης: ο. Ν·κοῆα·6ης
ΜΜΜ. πΜω Μ
Με” 4· κΜν Με ο Λα “ο
ΠΜΜΝΜ·ΜΜ
ΜΜοΜ·ΜΜ
Μ.μΜΜ·Μ"·”
ΜΜΜΜ·Μ·ω
ΜΜ··Μ“
 Θ ΜεσνΜον Η" καπ ·
 Χ· ` έ _ έ [Ι ή 4
ΚΕ!! ;Ϊκ·· οκ· μόνο... :
·Μ·ΜΜ_ΜΜ.“·_
ῖΗω”~Μ” ”“  Μ '  ” ””
ΜΜΜΜΜηὡΜΜ·
Έ ·····ΜΜ·ΜΜΜ“
ΠΜ' "Η ΜΜΜ. Η'
Μ 'ΟΝΟ"°'Λ°'
08 5||08
[Η | 30
“ ΜΝ· “κτλ “ο ΜΜΜ ακοή
"¦Λ"¦ΛΚΗ¦» ο Μ·Ρ·Μκ“: _;
__·--
'Ν'"| 'Π "Δ
Η' ""'“
··'·'ῖ'|'Η·
Η.. Πο·
.··ΐ°""
Ο , ϊ· Μ ω Μη
Ι ΜΜΜ·
Ξ Μετά τον Β·°χὐπο“·ο... 
'0"" ΚΗ' Ο "°Υ"|¦ Δ·
Α"° "Ο" ΟΛΥ”"'Π'° ;ἶ ή
Μ“ΜΜηΜ Η
ΜκΜ·ΜΜ·
Μα·Μ-··Μ·ΜΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα