Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Κόλπο Ερντογάν
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μανώληε Κοπακηε: ί Καταρρεοσν οι ηγεσἰεε στον δεν εκοσν λαϊκη στηριΕη ιι;
Η νέα ταραΧη
στη Μεσόγειο
«Η Τουοκία. δυστυχώς.
κάθε ημέοα που πονά
διολισθαίνει στο χάος και
· ΜὰειασηΜ.9
Δηλητηριὡ888 Μαρια τον “ΜΜΜ για τον ι ΜΜΜ
Αναρωτιεται Πὡ8 ειναι δυνατον να αγορασει τη ΝοττγΧαμ. ενώ κατηγορεἰται για την «εγκληματικη οργανωση» στην Ελλαδα Θ
Ξηλὡνει ύΨηλοβαθμοι18 αΕιωματικούε και δικαστε8! Εκτελεοειε Ζητούν οι φανατικοἱ
. .- 7 ; _ε τετ ΜΗ _
Π _ ι ¦.. σε .αι-5.6(
ν "'> '“- |
` 7· ' _
"κ σ”
ι ή 'υ - ¦Ν
|¦ “__ι 7 : 6 ·;_ .
_ ι ὅ· . _
. γ : _ ,·.
` - . - = <Ι'ν'
:Ι Ξ. μίαν Ή _
"· -' ι η ά . | Γ ' · Ρ 4 _ _.
γ | 7 η μ Ι Ϊ.. τη γ 'η .' ,:ἶ-ἰ-Ί¦-¦4.'-“ έ' έ» |·. | | '¦| . 
_. _ ζ « _ ι  _          ¦ Προ8 εμφύλια
2  ι Μ· :Η Ι· .
. . . . . . ¦ Ι Ό αναμετρηοη
Οι μοιιεΖινηδεε ααα τα τΖαμια κατεβασαν τον κοσμο σῖ0Π8 δρομοι18 και σΠ8
Πλατεἱεε! Οι αηἰστειπεε ετηθεοειε του ιολαμικού οΧλοιΙ σϊ0Π8 οτρατιὡτεε
τι, ι 157932 εεττ:: · _ 7 Αγριο θρἰλερ στην
Πανω απὁΠειρσ ἰ“  Αλεξανδρούπολη
καταληψηε Ξ ϊ λ . '
Με Ποστ] Παναγιὐ τ  8 
Αγνωστα γεγονοτα απο τα παι- - Το πηραν νύχτα οι Τούρκοι. Ζητούν
Μδια της Αγκύρας. εε ύσυλο οι οκτώ επιβαινωτες, που λενε
ο' πωςδενμετεὰαναωπραξιωΜμ σε
ωωιΜοω `Τα+ενΠιιἰΖει Εφορωκοε Ξημέρωμ“
ο ο ΑλεεΙὁδΠε! με βερμούδε8 τρομού
Μ" @το 4 ιΣε=_ηἑντε;δοσειε ελεγχουν με μολὁτοφ
· · ·“ - ι ΒΥΕ' Για τε 'Με :·ηλἑον._ο ΕΝΦΙΑ ξ ε νοδοχεἰα στα Εεε Χεια
Μ  τἔΐώτ"Ψ"ΊἩ" Μεταμφιεσμὲνοι σε τουρι- Φωτιές Πάλι σε Πολυ"
. . . ι .¦ . ε . τι: στες τσεκαρουν αληρὸτητα. Ποίο καιεΜσταΜΑῖ
 η· ι λ ' τιμές κοιΦΠΔ_·ι2 πΜτρΜ 18
Τι θα γινει με κατώτατο, συνδικαλιστικό νομο. Ε Β
Τρελο σενάριο για στρατιώτη/η το μόνο με ηλεκτρονικεε συναλλανεε και καρτεε ο
Πανικοε σε Ροδο, Κρητη απο το «κανενα» σε οηΙἰηε ταξιδιωτικο πρακτορείο