Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Στα άκρα η Τουρκία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
πΛηΜΑτικοι κγκΛοι¦ .` 
@ποιηση οτεΑΜΝ Απο ΜΝ... ΑπΑποΔπ»
κ«Καντη πατατα» για τα Ελληνο
κικό η υπόθεση των «8»' __
τα? ο ¦  ο
τπΖεΝ κΑΡΑΣ
ΡΑ έ ί Εκτρὡνησα το |
διαγγελμα γιατι
με απειλούσαν
με όπλα
ποιοι 
κΑΕιΔΩΝογΝ ι Ξ"
'Μ , τ
  σύνταξη
”  ^ αηότα
Απο οι 58 
πΑΝιεχγΡοε ο πΡοεΔΡοε
Μαζικές «εκκαθαρίσεις» σε στρατό,
Δικαιοσύνη και κρατος
εεοΑεπο ΔικΑιηΜΑτηΝ ΖΗΤΑ Η εγΡηππ
Ψυχρός πόλεμος Τουρκίας - ΗΠΑ
για τον Γκιουλέν
πΑ τοπ πΡΑτικοππΜΑπεΣ
Ενα βημα πριν από την
επαναφορό της
θανατικής ποινής!
η: 1” _7 γ
η' γΡκοι ετοΑπηπκοι ο 7
ΡιοΒ0πΡοετειοοπκΜ την· ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ε
«Φοβόμαστε για τις ζωες μας, να μας η
εκδώσετε στη Λατινικη Αμερικη!» η
ΜΜΕ οιΡΑτ Στοπ «ετ»
έ έ Ορμηξα στο τηλέ- 
Ψων° στιν 86" ιιιιιιιι
οτι καλοιισε  
ο Ερντογόν
ΑΠΡ Μπιτ 
ΣΥΝΤΑΞΗ ι°ἶ`!ι “
  ΜΑΜ ζ
ΠΟΥ ΜΠ0Ρ0ΥΝ
ΝΑ ΑΙ|0Π0|ΗΣ0ΥΝ
ΜΕΤΑΒΑΤ||(ΕΣ
Δ|ΑΤΑΞΕ|Σ
Η; ΣΜΣ?
_  ιιΑικι.ΔΗΜ0ιιο,
:Μ ΔΕκ0,ιι>Αιι%ιά
“Ϊ ΣΧῖ[ῖΞΞ
ΣΤΑ 1.514€
Το ΜΕΣΟ ΧΑΡΑΤΣ|
ΣΤΑ ΦΠ" ΝΑ
ΕκκΑΘΑΡιΣΤικΑ
λ ΣΕβ. ζ σ, οἱ:
ΝΕΑ ΕΠΕ|Σ0Δ|Α ΣΤΟ
“κΡΑΤ0Σ:ΕἔΑΡΧΕ|ΩΝ
τΖιχΑΝπΣτοΝ
Η ΜΑΝΗ Ακη-ι
λ ΕΞ] ζἘέζ-=Ξἐἔ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα