Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Λαός, κινητά, κανάλια κατέστειλαν το πραξικόπημα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΓΑΛΛ|Α ΘΡΗΝΕ|. Η ΕΥΡΩΠΗ ΔΟΚ|ΜΑΖΕΤΑ|
Το Ι$Ι$ πίσω από
το «τρελό» φορτηγό 
ο το ΒΗΜΑ 
ΧΜΣ Δ. Μ"ΡΜ ι1957-2οο9ι ΕΜΟΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ Π. "ΧΛΜ Δ'ΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΗΣ Β. ΜΡ||°Μ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
|ΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡ|0Σ ΜΜιτΡΑκιιΣ ΚΥΜ" 17 ΦΥΛΗ" 2018 κεντρικο γα1Φείσ: ΜασΜκοηουλου 80. Αθηνα 115 28 © ῖΟ ΒΗΜΑ ΒΙ 
Ειοε ιδρυσεω8 1922 των Αγίων Πατέρων, Μαρίνη8 μεν. ε 211 385.7000. Ε-ηι8ί|: τονίιησ@σοιηετΒι Εκδίδεται σηό τον Δημοσιογραφικό
εποε 95ο - Αριθ. 16462 Ανατολη 08.18 - Δόση 20.46. Σεληνη 13 ημερών ιηιετηει: Παρα/Μ.ωνιιη[email protected] Οργανισμό Λομηρσκη ΑΕ. ΤΙΜΗ
Οι Τοόρκοι βγήκαν στοκ όρόμουε στηρἰΖοντα8 τη Δημοκρατία και τον Ερντογόν
 # ;στεοτε από
Σκηνικό εμφυλίου σε Αγκυρα και Κωνσταντινούπολη με συγκρούσεις και τουλαχιστον ΖΟΟ θυματα Σε ζωντανή μεταδοση η απόπειρα Η Τουρκία σε κρίση διαρκείας Σε επιφυλακή Αθήνα και Λευκωσία εεΛιΔεεΑ22-23
ΚΑΡΤΕΣ ΚΑ| ΡΟ5 ΠΑΝΤΟΥ ΜΕ ΝΟΜΟΣΧΕΔ|Ο ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Αφορολόγπτο από φέτοε μόνο με πλαστικό χρημα
ΣΕΛ|ΔΕΣ ΒΖ-3
γ η ΑΦιεησΜΑ-Βι8ΛιΑ Ϊ
. ^·“°^κΨ ι ί η .ν _ ι ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ
   ι Για τηναξια ~  έ | .ι |-  ι
Γ” ί και τογ ρολο     ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ 
ι τωνμεσων _ ο Το  ο
ενημερωσηε ΣΤΑΥΡΟΥ ι*ΨγχΑΡιι
ΣΕΛιΔΑ Α6 λοι σχεδόν οι
εκλογικοί νό' ΜΜΜκΑιυεΜΑτΑ ` "°'"°” ΜΜΜ
. η σει στην Ελλαδα
. η . Ο ήταν καληονοθευΔ. Ν. Μαρωνιτη5: Ο' χαμενο' ι Οδηγοε για “ “κ9ι·ΔΜΨΜ“3
ο δόσκολ05 «ερῳτεδ»ἴοι ι θερινἑ8 ; απο την ιδιοτητα
· ι τα νεα «φ ερτ» γ ο “παω ῳΜ γωγω" “ως ν° Μωρέ·
ο ιλολογο5, του κ. Τσίπρα γ αναγνωστικε8 “η γ "ῦ”ἶ"'"'ῦψ'Ϊφ'“
ο ιανοοόμενοε ΜΜΜ απολαυσω Σ””“““"°Μ“