Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Έχεις κίνημα στο κινητό σου. Twitter ή τανκς;
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Εἔαργυρὡστε εωε 2 δωροεπιταγε8 Σὴμερα 2 Περιοδικα
ανα Καρτα Πυρ ανα εβδομαδα στα καταοτὴματα ΜαρινοΠουλοε
οαε εγινε;
τιν καρτα
μετ
¦ ε / Ι 
Απο '|8|7 ἑω: 8· 23|7|2Μ6 για αγορὲ5 €25 καιἱνω  
ΣΟ:
 ΤΕΜ
· Αν αοναε · Ακου να ·
Η ΜΜΟ ξαναρχἰΖε| και ΠαἰΖε| ΕΠΑ/Ε χωρἰ5 καμἰα χρεωση στο ΜΜΜ Πονεερ@ΕΐΞΙ
:1: οι φ|λ|κὲ5 αναμετρὴσε|5 των ΠΑΟ κα' ΠΑΟΚ: .τ Ζ: τρἱα μεγαλα Πα|χνὶδ|α τοο ΚΕ:
ΠΑΟΚ - Ατιὁλλων Λεμεσού Μο ο Ξ
 = .
¦ · Σέλτικ - Λέστερ
Σαββατο 23|7.19:35
Τετὸρτη 20|7.2]:ΟΟ ΠὲμΠτη21/7.2Ο:ΟΟ Παρασκευὴ22|7, 15:05
ΜατἰεΙει1 ΤΙιοοοΙ18τἱ
Γ|Α ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Μ|Α Α|'|0|'|Ε|ΡΑ Χ0Υ'||'|'Αὶ ΧΑΝΕ| ΑΠΟ ΤΗ Α|ΑΑ||('|'ΥΑ|(|·| ΑΗΜ0|(ΡΑ'|'|Α
εο£ιΑι. ΜΕΝΑ εινΑυτιου αΡΑΞικοαΗΜΑτιοΜ
ΕΧΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΟ
ΚΙΝΗΤΟ ΣΟ
#τΜΠΕιι
Ή ΤΑΝΙ(Σ;
· Με ΡοοοΤἰιαο του ἰΡΙιοιιο
γλίτωσε ο Ερντογαν
84 ανθρώπου: και τραυματισε δεκαδε5
· Γιατι οι μοναδε8 του Στρατου Χτυπιιοαν
τ Η τον «σουλτανο» και ΙΙὡ8 τελικα εΧαοαν .: ε γ_ .
τ ΠΑ · Χιλιαδε8 ουλλιὶψει8 - Πανω απο 100 οι νε*
¦ ' | 'Υ ·ηΣΕΛ- · Τα ειπωτρΙιοιιοε που εβγαλαν τον λαο Ρ
 ο2-34 οτουε δρομου8 έγειραν τα Ζυγαρια _ <Ή4-1 6
ΔΕΝ ΚΕΡΔ|ΣΑΝ Τ||'|Ο'|'Α ΤΕΛ|ΚΑ ΜΕ το ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΝΑΛ|Α...
ΤΡΑΓΩΔ|ΕΣ ΣΤΗ ΓΑΑΑ|Α
_οΜ“ ΑΝ
Χώρα, τιαραδομενιι οτΙινισλαμιοτυαὶ
τ ¦ ' Παρκτα ιι Πολιτικὴ Ηγεσια
· ΣΕΑ. 38-44
. *Ρ τ · _
Π ~·  ΕΞΙ!!
Ρ ,ἴ_
Το φορτηγό του θανατου που σκότωσε
ἑἔ 8ΣΕΑ|ΔΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ Τ|ΣΔΡΑΜΤΙΚΕΣ ΕΞΕΑ|ΞΕ|Σ · "τ|-- Π
ἑἔ ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ||(Α ΜΕ το 3ο ΜΝΗΜ0||||0
Χ ΣυνταΕιι 80€ 'Βασικὴ
και 29€ εΙιικου ρυαὶ! 
·ΣΕΛ. 18-19 Μ
' Με 20 Χρονια υΠΙ1ρεσὶα δεν δὶνουν σε 62ΧρονΠ ουτε τον ελαΧιστΠ εθνικο των 384€ Ξ η ~ Π .Ρ
Η Μ ω η Μ Που υΠοοΧοταν ο ΣΥΡΙΖΑ - Η ὶδια υΠολογιΖε οτι θα εΠαιρνε 425€, αλλα γ1α οσουε Ρ: ' “
υπέβαλαν αὶτΠοΙ1 αΠο 01/07/2015 δεν ιοΧυει κατώτατο οριο - ΠλΙὶρΠ συνταἔΠ 464€ ή:
θα Παρει μετα αΠο 5 Χρονια οταν θα γὶνει 67 ετών - Χαμενοι 120.000 εργαΖὸμενΟΙ Π