Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Εκδοτπ5: Κωνσταντίνοε Μητσπ5
ι7 'ουῆίου 2οι δ · Αρ.ουηηου97ι η Τιμή Τ ευρω
` 4 ι `  '
ί 7-.“2__¦_ '
|6ι0κτηοία: ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤ|ΚΗ ΑΕΒΕΤ
ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕ| ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ Ο' ΑΣΦΑΛ|ΣΜΕΝΟ|
ΑΝΕΛΕ|·|ΤΟ ΚΥΝΗ|ἩΤΟ
απο Εφορία και ασφαηιοπκα ταμεία
Σαιν πρέσα φοροῆογουμενοι και συνταξιούχοι Καυτοτο επομενο εξαμηνο Τι γίνεται με εφαπαξ, ορια ηθικία5, αναπηρικέ5 Με»
ττιπΡΑΣ
ΑναΖητείσυμμαχίε5
για εργασιακα
και εκῆογικο νομο
θ  ξ
' .4 ι Τι σηματοδοτεί
μ _ η επίσκεψη
· ΜοσκοΒισί ΜΑ
ΕΦΟΡ'Α
Οδπγδε επιδίωσπ5
για οσου5 χρωστουν...
Με θα ρυθμίσετε
τι5 οφειῆέ5 οσε Σεπ. το
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
Φρίκη χωρί5 τέῆοε
ΣυνεχίΖονται οι αποκαῆυυει5
για του5 Βιασμσυ5 ανηῆίκων Σεπ. η
ΒΡΕΤΑΝ'Α
Η ΤερέΖα, ο Μπορι5
Ξ και τα αῆῆα παιδια
= Η νέα
κυΒέρνπσπ και
το ΒΗΕΧίΤ
Σεῆ.Τ3
ΙΕΡΩΝ!)
· Τωρα μπορείτε να μα5 διαΒαΖετε καθημερινα στον ιστοτοπο νννννν.νιααίηί.ει
Αποφασιστικα κατα
τη5τρομοκρατια5
Τ ο νέο τρομοκρατικό πῇηγμα στη Μπακ: επιΒεΒαιὡνει. δυστυχὡ5. τιε προΒπέιμειε μα5 στι η Ευρώπη αποτεπεί ππέον τον στοχο μια5 ισχυρπε επίθεσπ5 απο
φανατικα. ακραία στοιχεία. τα οποία δεν έχουν φραγμουε, δεν έχουν ορια. Το αιματοκυῆισμα τπ5 Νίκαια5. μεταξυ των οποίων και δέκα παιδια, καταδεικνυει οτι οι
αδίστακτοι τρομοκρατεε, οι οποίοι εκκινουν απο τον φονταμενταῆισμο για να κηρύξουν τον ποῆεμο στον δυτικο κοσμο στο συνοδό του, δεν έχουν σκοπο να σταματησουν. Η Ευρώπη, και μαΖί του5 και η Εῆῆαδα, Βρίσκεται σε ποῆεμο με του5
ακραίου5. Δεν γνωρίΖουμε αν έχει δίκιο ο ΓαΠῆοε πρωθυπουργοε Μανουέῆ Βαη8.
οτι “πρέπει να μαθουμε να Ζουμε με την τρομοκρατία». Μπα το Βέβαιο είναι οτι
πρέπει να αμυνθουμε στην απροκαῆυπτπ αυτή επίθεση κατα των αξιών. του ποδιτισμου και των κοινωνιών μα5. Με δυναμη και αποφασιστικοτπτα. Χωρί5 ομω5 να
εγκαταῇείψουμε τιε αείε5 μα5. Την επευθερία, τη δημοκρατία. την ανοχή στη διαφορετικότητα, το κρατοε δικαίου.'Οῆα αυτό που μαχονται να καταστρέψουν οι αι
χαντιστέε και οι ομοιοί του5. Δεν θα τα καταφέρουν. Μ Μ
ΓΝΗΣ'Ο| ΕΛΛΗΝΕΣ
Φανταρακια οι αδεῆφοί
Αντετοκουνμπο
Πραγματικοί πατριωτε5 τα παιδια
που διαπρέπουν στο ΝΒΑ
ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ «ΜΚ»
“Τα εῆῆηνικα
είναιΖωντανη γῆωσσα,
κ.υπουργέ»
~  Γραφειο
Τ|ΑΝΝΗΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
Σελ 2
ΗΜΟΥΝ ΣΤ" “ΒτΚ»
“ΦοΒαμαιτσ χειροτερα»
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ,
 Βουῆευτη5
Κορινθία5 τπ5 Ν.Δ.
Σεπ. 6