Πρωτοσέλιδο Ημερησία: "Offshore" στα... ΒαλκάνιαRecognized text:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 20300 - ΕΤΟΣ 690
 ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ-ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΝ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ
1.500 νόμοι και Ι Ο
60.000 σελίδες
ΦΕΚ σε 15 χρόνι
›|·| πολυν0μία διώχνει τους
επενδυτές και τροφοδοτεί την
αδιαΦάνεια και τη διαφθορά
›Μεγάλη αύξηση και των
Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου στα χρόνια των
μνημ0νίων ΕΑ. 48 - 49
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 16 - 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 - ΤΙΜΗ 3,5 €
'|'||||||||||'|||||||||"Ι'Ι||||||||"||||||||||||Ι|| 
ΕΣΟΔΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΧΑΝΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
«0ΙΪ8ΙΙΟΙ'θ» στα... Βαλκάνια
Το μεγάλο κόλτιο με τις εταιρείες... φαντάσματα
στα Βουλγαρία - Αττοκτοὐν εδρα και ΑΦΜ με ΖΟΟ ευρώ
ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΝΗΜ0ΝΙΟΥ
Τα... Ιουλιανά
της οικονομίας
Που σημάδεψαν
την Ελλαδα
›Τ0 παρασκήνιο που οδήγησε
στην οδυνηρή συμΦωνία της 13ης
Ιουλιου 2015 ›0ι πιέσεις για
οι·εχίτ και οι δραματικές 17 ώρες
της διαπραγμάτευσης :Μ 10 - 11
ΤΑΣΕΙΣ ΦΥΓΗΣ
Σοκ και δέος
στο «κράτος
των Εξαρχείων»
›Δημόσι0ι Φορείς και επιχειρήσεις Φεύγουν από την περιοχή που
μετατρέπεται όλο και πιο συχνά σε
πεδίο μάχης επ. 52
Χιλιάδες επιχειρηματίες
έχουν μεταναστεύσει
Οκτώ στις δέκα εταιρείες
είναι «σφραγίδες»
χωρίς δραστηριότητα
Μέσω Βουλγαρίας πληρώνουν Φόρο 10% αντί για
29% στην Ελλάδα
Ιδιώτες ανοίγουν εταιρεία
στη γειτονική χώρα
για να αγοράσουν πολυτελή ΙΧ. και ακίνητα
Τεράστια κέρδη με τριγωνικές συναλλαγές τελω- 5
Φορολ6γη0η εταιρείας· (ΜαωΜώ)
ΜΜΜ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
Μεικτά κέρδη 20.000 20.000, γ
Ετήσιος Φόρος 5.800 2.000 «Σπανε»
Προκαταβολή ΜΜΟ 5.800 0 Ι Ι
Ασωι0τικές εισΦ0ρές 6.000 850 . στα ια ολες
κοστοςΜνω 96ο 960' οι κυριες
Κόστος έδρας 2.400 .0 ν
ΚΜ ι.χ.2οοοω 1.000 290 ή  
ΚΜ "ή", “έρως '1960 15900 0 Ανταπ080τική μετά τον επανυπ0
ΑΜ κακές εισφορές:5ηςκατηνῳΜ του 0Α£Ε
ΑΜἰνητ0: τελη κικλ0Φ0ρἰας μεβασΜ7 ετήσια ασφάλιση
Προκαταβολή Φόρου: ΕπισφέΦετω το επόμεν0ἑτ0ς¦ αλλά
άμεσα πρέπει να Μαβληθεἰ
Πηγή: πιοαοτιενν5
λογισμό των συντάειμων αποδοχών
Θ Εθνική σύνταξη 384 ευρώ
η μικροτερη. εάν είναι πρόωρη
Θ Προσωπική διαΦορά
›Π0ι0ι χάνουν. ποιοι κερδίζουν
από το νέο καθεστώς ΕΛ. ο - 7
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΤΡΟΜΟΣ Α"Ο ΤΟ ΜΑΚΕΑΕΙΟ ΣΤΝ ΝΙΚΑΙΑ
Ασύμμετ005 πόλεμ05
«Ο Αλλάχ είναι μεγάλος». Φώναζε
0 31χρον0ς τρομοκράτης που σκό
τωσε 84 αθώους πολίτες
Ανάμεσα στα θύματα και 10 παιδιά. Η
ΦωτογραΦία σοκάρει. Νεκρό παιδάκι
και δίπλα η κούκλα του πατα-το
ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ Η ΑΓΟΡΑ
Φόβοι για
νεο κύμα
τιτωΧεύσεων
›Τέσσερις επιχειρηματίες μιλούν στην «Η» ›Αγωνιούν για
' .Ι νέα «λουκετα» μετά τη λήξη της
τουριστικής περιόδου ›Αγωνία
για το μέλλον του ομίλου Μαριν0πουλου Σελ. 3. 28
Το ΝΕΟ «ΦΙΑΕῖ0»
Επενδυτικά
«ἑΚΡΠξΠ»
στο Θριάσιο
›Η δημιουργία του Εμπορευματικού Κέντρου Φέρνει επενδυτές
στην περιοχή με τα μεγάλα πλεονεκτήματα ›Πάνω απο 250 εκατ.
ευρώ 0 προϋπολογισμός του έργ0υ Σεπ. 24- 25