Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
 ·  οΑΦΕΝΠκο τΡΕΛΑοΗκΕ ΣτοΝ ΠΑΣ ΠΜ
η “ ΠΡΙΝ - ΜΑΜ"
γ"   `- ο ΧΡ|Π0ΜΣ|Λ||Σ
0' ΜΑΜ' ΔΕΝ Η Πο “   Μακ 
ΜΜΜ ΜΜΕ  -~  ε- Η ΜΕΓΑΛΗ
ΜΜΜ ;8ξΔΙεο““ ρογΜΑΝο έ “ . ω α κι" τον
Γιατί ο Τ·μούρ δεν  ._ .ο
 Εχω . ν “Μπα ΠΜ Με
Ι 00· γ _: ”'› .
 η Σ κ . .›  =2==°===€== τη ΒΑΡΜΑ
η ._ ' . ., = αμυντ·κότης
· · ' . ·~ κ ΜΜΜ·
Μ" ΚΟΝΤΑ
Μ" ΠΩΛΗΣΗ
ως έριξε στην Παγίδα
του τον ΠανέξοΠνο
Πρόεδρο της Στεάουα
Η ΜΕΓΑΛΗ
ΡτΕΒΛΝΣΜΕ
'Ετσι Μουν την
ΣΠρὡχν:· ο ίδιοε.
«έσπρωξε» και Π
κῆήρωσΠ... Σω 2
κλήρωση στον ΠΑΟΚ
 :έ 4
· · η' ~Ἐ:` ...ὶε_ῖ.Ι¦`
Ι δα “·:”“ “' ; ' Δ(·#:;·
τα το ΠΜΣ .
. .χ 14 ' πχ Ι 
ΜΥ .° ἔ:Ι.“;_;.ΐ 2 
Από την κυριακή 10 “έ 5 Λ ϊ ο Ξ Η .ο ; 2
'ουῆίοα, αα8 Προετοιμαζαμε “τη Μπι Μωῳρ: τ
για το «6|αζύγ|ο» ω ύψη ο'
Προσδοκίες στην ΑΕΛ...
  Ι ' ΠΑΝΑοΠΝΜκοΣ
Με' ΣΕ  . . ΝΑΜΑ
ΚΠΣΠΛ|'|Λ ¦(|¦¦ὲ¦=Ἡ¦ 2 ΠΑΟ ΚΔ' ΝΟ Λ ΜΜΜ
ΠΑ ΕΠΕκΤΔΣΗ
ΠΠΣ ο... ΜΝΕΝΛὶ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΛ|Ο Με
' Σω· 2' 6 Πο·οε θα είναι ο διαδοχοε “ Τ' ΜΜΜ' Π ΜΜΟ" τΟωΟ" ):Μ , αγων|σἩκή δράση
“Με “ω ΜΜΜ του Μ|ῇοΒόνοΒπ5 αΠοῳεων γ·α το ΠρωταθῆΠμα Ι το Πρωτάθλημἀ τους