Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
|""°ι°" '|'°'" Πλιτριι ετιιγνωόιι του τι εχει καταφερει
Ή' ||8|'8| °""°... ' 7 η ΑΕΚ αιιό την Πρώτη χρονια
ΓραφειοΤΑΣ0ΣΤΣΑΤΑΛΗΣ Σελ.32 κ Με ειτιοτροφό8 τιι5 και αιιόλυτο
σεβασμό δειχνουν οι ότιλὡσει8 των
τιαραγόντων Με Σεντ Ετιέν
_ηἙΒ5ἶ
ιἴ`3¦~
_ι ._Δ _` ι
ΣοΒΒοτο 15 'ουλιου 20Ι6 / Φυλλο 1227 (2427ι / ε τ 30
Ρ0ΑΑΝ ΡΟΜΕΓΕΡ (τιρόεόροε Σεντ Ετιεν):
Μακαῆιι κκιιρῳαιι
με ιιεγαΗιι ομαδα
Η ΑΕΚ Με κοντα για να εκει...
«Ευχαριστώ για όλα» το
αποχαιρετιστήρια μήνυμα του
Μαρανκα Μιλαβαναβιτ8 που από
χθε8 και επίσημα δεν δουλεύει
πλεον για τανἘνωαιι
. .. Τα παντα για τον(
Οι τελευταιε8 χθεσινοβρα6ινε5 _` -   ι: Ξ] Έ' 
 9 · τι; ή-> η 
τιλιιροφορίεε θελουν τον Αργεντινό
τιαικταρα να φτόνειτιιν Δευτέρα _ _- Κ  __  γ “ · .8 -ε ..
στην Αθήνα για να κλεισει · · :' ' ·
τι μεταγραφή του οταν'Ενωσιι
θα βρει μπροστα Με τι ΑΕΚ
Με 28” στο «Ζαφραυα
"κιααρ» και Με 4|8 στα ΟΑΚΑ
 ο Τιμουρ βλεὴει
«ψαξιμο» για όλε8 τ|8 Πτυχε8 με την ελκυστικό γ χ σῇμεραἶον
τιερίιιτωσιι του διεθνή Ελβετου στότιερ. ενώ στην ΑΕΚ ι αντίΠαλοΕη8
κρατανε την ετιαφό και για τον Αλγερινό “ Εκ σ ΜΜΜ
¦μεὶτιιν Αωζόννιι