Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
η .ΜΜκ·ηΜΜ
Μ·Μὺ“.η“Μ
"ΜΠΑΡ
κι ωεΜ:ιω
Ο °Λ'ΜΠ'ΛΚ°¦ (°-°)
¦'° “ΚΡΑ¦ 'Ξ¦'·· Με "Η"
ΠΡΩΤΛ°Λ"ΤΡ'Λ ΜΠΡ'2
Μ "Ρ"
"- "°'|'·°
Ο· ”* Μ Ο Μ Ο Η
Μ 'Ν Μ "Ο "ΠΜ
Μπ···Μ·“
Μ···ΜΜΜη·ΜΜ·
ωΜωΜ·
ΜωΜΩΜ·ς
"'Τ|Ρ|
_' "°""·
Με ΜΜΜ 'απο Η" ή η” .'
Πωσ!" ο ·Βυμπ···6ς
ΠΜΜΜ-·Μ·Β”
έ ·θ ή· .+- ”· ω
·ΜΜ·ΜΜς Μ"
ΠΜ'”Μ··ΜΒ Μ Μ
Μος-ΜΜΜ Μα 1
ΜΜ“ΜΜΜ'"'Μ-°
Μ'Μ"·.·Μ-ΜΜΜΜ
Η -· ι. Μ·Μ· .α
ΜωΜ.κΜωΜ·ΜΜ·κ
Μ""”_"'" .
·=ΝυΜΠ
ΨΑΧῖ"Κ¦ Η·
ΤΟ" Κ|¦Λ"|
'Κ|'¦Ρ"¦
"'Π "Π
··Φῖ'ΡΛ··
ϊ” που” Ωω!"
Ο'ΜΜ·'Μ“
Ἡ"Μ·Μ"·Μ
ΜΜΜ·Μ-Μ
9' :··κ·Μ·κΜ κι· ασπρα"
· ΜΜΜ····:“ "Η ·· ΜΜΜ·
#·'·η_ωὡΜ
···Μαω/Χ
Μ'·ὡ·ΜωΜΜ·
Μακ ως ΜΝ 'α
Μ Μιας ΜΜτκ τα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα