Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΙΑ :ΜΑΜΑ Ύ κ 7' Ι › 
“ και αυριο ΜΜΜ! Μν ωκογ ζ  Ξ"ΙΣΗΜο
Χ `· "Οἱ ύ! «ΜΝ»
για τους Πους
του θρ8λου
Μ Μ Ένα καταπληκτΙκό παΙχνἰδ:
ο Δ * “α σ*- "°' π' ΜΜΜ σα9!
ΝΑΙ ΙΙΙ»! ΑΑ €ΞΧ1Ε' Ματσε) Ο 
· Στον Κύριο Πρόεδρο ΜΙΑ-Β Ο ΜΙ β:βλΙΌ του συγγραφέα
ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ:
 ΜΑΜ-ἰω[;)Χ':#ω
 1 #Μ ωωω·ω·υωωΐω] Ο
ΣΛΒΒΛΤΟ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
τοΔιΑΡκἔΙΑΣ Μ·
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 130
Καλόςρε ΜπρΙζ ο θρύλος Φο), αλλά δεν βρήκε δᾶτυσ
Ολυμπιακος!
· Χἀποελ ΜΠερ Σεβἀή
Σέρ·Φ στο δρόμο του
Η: ΜΜΜ
χΩεΜυεΙΙ>ΙΑ οΙ
ΙΣΡΑυΑΙΝοΙ πογ
πυΡΑΝ ποπ του
φοτο τοπ πτΑο τ
ΜΕΤΑ Απο 4ο χΡουΙΑ
·26'27|7Σ7 “Ι ΖΧ ρ[χν(' ἘἐΨΨ Ι
«κΑρΑ ΣΚΑΚΗ»ΤΟ Ο -- ο·  · ο 
· Αν και κουρασμένος ο
ΠΡΩΙρ ΠΑΙΧΝΙΔΙ / '9ο Α Γ ο듦¦¦¦¦α¦«5<ἶέ έδεὲἔε θετ.κἀ
.· δ στοκ σε ορμ οντος το “ΜΜΜ
 Μ Λ νέο του συστημα 4-1-4-1 ΉἶηνεΡγεδ%ω ο ,Σε πούν Δ
αυτό το  - >  > Μ·Μ Ξ“:°Ι°°“°Ψ° 
 Με Με Ι - - ΜΙ·
10 μας! 
το ΣγΝοΗΜΑ κ “ ' '
ΣτοΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Ι Η ώ
. Δ· :ΜΙΓ
ΞΜ ο φωσ - «στέλνω» ω
0 Βίκτορ ω· Με· τον · '
Ἡονο στόπερ. ο οποίος . τ; _ Π Ο
ι να υγε· συ τη ' Ι. Γ ί * _ · Μισο Μο για τον
Τον δονε υν ο· Ιταλοί Ας Βραζιλ·ἀνο εετρέμ της ΜΜΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα