Πρωτοσέλιδο Γεγονότα της Αχαΐας:Recognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ |6 -ΚΥΡ|ΛΚΗ |7 |ΟΥΛ|ΟΥ 20%
|ΔΡΥ'ΓΗΣ Γ. ΣΠΛθλΡΛΚΗΣ
ΕΤΟΣ 29ΠΣΛΡ. ΦΥΛΛΟΥ 7205 ·'Γ|ΜΗ |€
Νωρίτερα οι πόροι
του νέου ΕΣΠΑ
ΣΕΛ|ΔΛ3
Ενημέρωση για ο '
το μελάνωμα
ΣΕΛ|ΔΛ4
Στάσεις εργασίας
στον Προαστιακό
ΣΕΛ|ΔΛ Ζ
Παράταση στην υποβολή
φορολογικών δηλώσεων
Στις ]8 Ιουλίου μια τα
φυσικα και στις 25 του μήνα
μια τα νομικό πρόσωπα
ΣΕΛ|ΔΛ3
Φαρμαιια για όλους
Οι αναοφαλιοτοι θα τα προμηθεύονται με μΙιὅενική συμμετοχή από τα ιὅιωτικα φαρμακεία
Η πρόσβαση όλων των πολιτών στο
φάρμακο, είναι πλέον γεγονός.
Κάθε ανασφάλιοτος, έχει τη δυναΡ
τότητα να καταφύγει στις ΔημόΡ
σιες Δομές Υγείας για τη συνταΡ
γογράφηση των φαρμάκωντου με
μηδενικά συμμετοχη στην προΡ
μάθειά τους, ενώ οι προνοιακοί
ασθενείς, προμηθεύονται υποχρεΡ
ωτικά τα φάρμακά τους, από τα ιΡ
διωτικά φαρμακεία.
Την ορθότητα του μέτρου για την
κάλυψη των ανασφάλιστων πολυ
τών μέσω των ιδιωτικών φαρμαΡ
κείων, υπογραμμίζει ο ΠανελλάΡ
νιος Φαρμακευτικός Σύλλογος.
Παράλληλα τονίζει ότι "οι ίΕλληΡ
νες φαρμακοποιοί κατανοούν και
αποδέχονται τον υψηλό κοινωνιΡ
κό ρόλο που έχουννα ετητελέσσυν,
αρκεί η Πολιτεία να τους στηρίΡ
ζει”.
Στο μεταξύ, ο Φαρμακευτικός
Σύλλογος της Πάτρας, μετάτις θεέ
τικές εξελίξεις για την πρόσβαση
όλων των πολιτών στις Δημόσιες
Δομές Υγείας, ανακοίνωσε ότι το
Κοινωνικό Φαρμακείο κλείνει τον
κύκλο του, ως δομη στήριξης των
ανασφάλιστων συμπολιτών μας και
αλλάζει ρόλο.
Συνεχίζει 'την ΣΕΛ|ΔΜ
περιοδεία της ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
Η ΚινητήΑοτυνομική Ι
ΜΜΟ ΑΜΠ" Προτεραιοτητα
πρωτοφανή η προστασια
επι/θεου Ι
στη ΜΜΜ των αδυνατων
Πισω/“ς συμπολιτων μας
ΣΕΛ|ΔΛ6 ΣΕΛ|Μ8
Η ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
Βρείτε μας στο Εεασοοοκ ως:    
Γεγονότα Αχαϊας
Πατήστε «Μου αρέσει» & τα ΓΕΓΟΝΟΤΑ
θα φροντίσουν για την ενημέρωσή σας
μητρός μου τη Βουρνά
ΓΕΛ. |0 ΣΕΠ. |3
ΣΕΛ|ΔΛ 9